Frysebehandling har imponerende langvaring effekt mot tidlig nyrekreft

Frysebehandling av små nyretumorer gir få tilbakefall og høy overlevelsesrate. Det viser de første dataene innsamlet over en lengre periode.

Resultatene er publisert i Scandinavian Journal of Urology, og viser at kun seks prosent av pasientene - i opptil en ti-års periode - fikk tilbakefall. Samtidig døde kun tre pasienter som følge av nyrekreft i oppfølgingstidsrommet.

"Frysebehandlingen er en mer skånsom behandling enn kikkehullkirurgi, som er det typiske alternativet. Det er snakk om ambulant behandling, og pasientene kan reise hjem samme dag. I dag etterspør faktisk flere av pasientene våre frysebehandlingen, selv om de godt kunne blitt operert," sier Tommy Kjærgaard Nielsen. Han er studiens hovedforfatter, avdelingslege på urinveikirurgi ved Aarhus Universitetshospital, og klinisk lektor på Instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Aarhus.

Internasjonal diskusjon

De danske resultatene bidrar til et internasjonalt forskningsområde som fortsatt er ganske lite. Det finnes for eksempel ingen randomiserte, kliniske undersøkelser hvor man undersøker effekten og forskjellen mellom frysebehandling og kirurgi på samme type pasienter.

I amerikanske og europeiske retningslinjer anbefales det generelt kirurgi, da tidligere undersøkelser viste dårlige resultater for frysebehandling. Men dette skyldtes – ifølge forskergruppen fra Aarhus – at behandlingen vanligvis kun ble tilbudt de sykeste pasientene som ikke tålte kirurgi, og derfor hadde en dårligere prognose.  

"På Aarhus Universitetshospital har vi hovedsakelig tilbudt våre pasienter frysebehandlingen, og her kan vi se at resultatene er fullt på høyde med kirurgisk behandling. Dessuten er den mer skånsom for pasientene," påålyser Kjærgaard Nielsen, og fortsetter:

"Derfor anbefaler vi at muligheten for frysebehandling diskuteres med pasientene. Ikke minst med dem hvor annen sykdom øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med kirurgiske inngrep."

Frysebehandling mot nyrekreft ble innført ved Aarhus Universitetshospital allerede i 2005 – og da som første sted i Danmark. I dag behandler sykehuset årlig omtrent 130 pasienter fra regionene Nord- og Midtjylland.

Behandlingen tilbys pasienter hvor kreftsvulsten ikke er større enn fire centimeter.