Prostatakreft: Vektøkning assosiert med økt dødelighet

Prostatakreftpasienter bør motiveres til både å trene og holde en normal vekt. Dette kan gi bedre livskvalitet og et lengre liv.

Det vurderer Torgrim Tandstad, overlege ved Kreftavdelingen ved St.Olavs Hospital i Trondheim og førsteamanuensis ved NTNU. Han er blant landets fremste eksperter på behandling av prostatakreft. 

Tandstad mener både fastleger og spesialisthelsetjenesten må være opptatt av pasientenes livsstil og livskvalitet.  Flere studier har påvist at vektoppgang etter en kreftdiagnose er assosiert med høyere dødelighet - både av prostatakreft og generelt.

En stor studie publisert in Journal of Clinical Oncology viser en betraktelig forhøyet risiko for tidlig død blant menn som går opp i vekt etter å ha fått diagnosen ikke-metastatisk prostatakreft.

60 pst økning i dødsrisiko

- Det viser seg at dersom man legger på seg mer enn 5 prosent av kroppsvekten - eller 5 kilo- etter diagnosetidspunktet, så øker risikoen for å dø med over 60 prosent, sier Tandstad.

Hans budskap til pasientene er derfor å holde en normal vekt.

Pasienter som har fedme (BMI på ≥ 30) har i utgangspunktet litt dårligere leveutsikter, og økt risiko for å dø av såvel hjertekar-sykdommer som av prostatakreften. Dette kommer fram av den nevnte studien, som omfatter nesten 12 000 pasienter.

Man vet at nydiagnostiserte prostatakreftpasienter har lett for å legge på seg - både som følge av mer passivitet og av bivirkninger av behandlingen.

- Det første jeg tar opp med en pasient som skal starte med kastrasjonsbehandling, er viktigheten av trening, det å holde kroppen i form. Det har så mye å si for livskvalitet og for forebygging av plager, sier Tandstad.

Han oppfordrer til å ta vare på både kondisjon og muskelstyrke - og å trimme hodet.

- Og så er det selvsagt dette med vekt. Det pleier å være motiverende når jeg informerer om at dersom man unngår vektøkning så bedres leveutsiktene, sier Tandstad.

Men bør overvektige oppfordres til å slanke seg?

- Det viktigste er nok å unngå en ytterligere vektoppgang, samt å fokusere på å bevare muskelstyrke og kondisjon.

I den amerikanske studien ble deltakerne fulgt i seks år. Forskjellen i vekt ble registrert fra diagnosetidspunkt/første undersøkelse, til postdiagnoseundersøkelsen, som skjedde i snitt 2,2 år etterpå.

Dødsfall som skjedde innen fire år etter oppfølgingen ble ble ekskludert for å redusere skjevhet fra omvendt årsakssammenheng.

- Viktig budskap

- At vektøkning under og etter prostatakreftbehandling gir økt risiko både for dårligere livskvalitet og tidligere død, er et viktig budskap å få ut til alle berørte. Og det er viktig at saker som man tidligere bare har antatt, nå blir dokumentert gjennom forskning, sier Daniel Ask, leder av Prostatakreftforeningen.

Det er spesielt i forbindelse med den antiandrogene behandlingen at det er fare for vektøkning.

- Derfor ligger det et spesielt ansvar hos urologene å poengtere betydningen av dette til pasientene. Særlig eldre utrente menn har  stor gevinst av å trene styrketrening minst to ganger pr.uke, sier Ask.

Han minner om at ved de fleste kreftavdelinger og stråleavdelinger finnes det et «Pusterom", som gir muligheten for å drive styrketrening, og også kondisjon/hjerte. Dessuten finnes det frivillige fra pasientforeningene som arrangerer turgrupper.

- For de pasientene som gjennomgår utvendig strålebehandling av prostata, er det viktig å mobilisere hofteleddene for å hindre/unngå tidlig coxarthrose, særlig gjennom å opprettholde innadrotasjon og ekstensjonen, sier Ask.

Høyere dødelighet

Forskerne i den amerikanske studien konkluderer slik:

«Resultatene tyder på at blant overlevende av ikke-metastatisk prostatakreft med stort sett lokalisert sykdom, er postdiagnose fedme assosiert med høyere CVD (hjerte-karsykdom) og dødelighet av alle årsaker, og muligens høyere PCSM (prostatacancerspesifikk død)».

Videre at vektøkning etter diagnose kan være assosiert med høyere dødelighet som et resultat av alle årsaker og av prostatakreft.

Holde sunn vekt

Forskerne mener prostatakreftpasienter bør anbefales å opprettholde en sunn vekt og unngå vektøkning, og at deres funn gir ytterligere bevis for å følge disse anbefalingene.

Men det legges til at resultatene ikke støtter fremme av vekttap blant overlevende av prostatakreft, og at fremtidige studier er nødvendig for å avgjøre om tilsiktet vekttap gir helsemessige fordeler blant overvektige og overvektige overlevende av prostatakreft. «Klinikere bør være årvåkne med å identifisere moderat vekttap eller økning hos overlevende av prostatakreft fordi begge har dårlige prognostiske implikasjoner.»