Skip to main content

Lynparza og Zytiga forbedrer rPFS i første linje mot mCRPC

ESMO: Tilføyelse av PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) til Zytiga (abirateron) forbedrer radiogravisk progresjonsfri overlevelse (rPFS) med 15 måneder, når kombinasjonen gis som førstelinjebehandling til pasienter med metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC).

Dette viser en analyse av oppdaterte resultater fra fase III-studien PROpel presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO2022 (abstrakt #1357O). Analysen avslører at rPFS-forbedringen gjelder alle de vurderte biomarkørundergruppene.

Den primære analysen av PROpel viste at abirateron og olaparib signifikant forbedret rPFS i forhold til Zytiga pluss placebo som førstelinjebehandling av mCRPC (HR 0,66) og at det også var en tendens til at kombinasjonen forbedret den samlede overlevelsen (OS). Den nye analysen fokuserer på biomarkører i forhold til oppdaterte resultater for OS og sikkerhet. 

I PROpel-studien er 796 pasienter blitt randomiseret 1:1 til enten olaparib (300 mg to gange daglig) eller placebo og abirateron (1000 mg en gang daglig) pluss prednison eller prednisolon (5 mg to gange daglig), uansett status for homolog rekombinasjonsreperasjons-mutasjon (HRRm). Studiens primære endepunkt var rPFS, mens OS var et viktig sekundært endepunkt.

De oppdaterte dataene viser at pasienter med HRRm, inkludert BRCA-mutasjoner (BRCAm), var avbalansert mellom behandlingsarmene, og at abirateron pluss olaparib ga en rPFS-minimering for alle biomarkørundergrupper, inkludert pasienter med negativ HRRm, HRRm og BRCAm-status (henholdsvis HR 0,76, 0,50 og 0,23).

Ved andre data cut-off (DCO2) var rPFS i overensstemmelse med den i den primære analysen (25,0 mot 16,4 måneder; HR 0,67). Det ble fortsatt observert en tendens til forbedret OS med abirateron-olaparib-kombinasjonen over for abirateron pluss placebo (modenhet 40 prosent; HR 0,83). Sikkerhets- og tolerabilitetsresultatene forble dessuten stabile.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.