Skip to main content

Rezvilutamid pluss ADT forbedrer overlevelsen ved mHSPC

Androgenreceptorhemmeren rezvilutamid pluss androgen deprivasjonsterapi (ADT) forbedrer overlevelsen hos pasienter med høyvolum, metastatisk, hormonfølsom prostatakreft - sammenlignet med bicalutamid pluss ADT.

Dette viser to interimsanalyser fra fase III-studien CHART, som i tillegg til en forbedret overlevelse med rezvilutamid-behandling også viser at behandlingen har en tolerabel sikkerhetsprofil.

Rezvilutamid har tidligere vist potent antitumoraktivitet mot metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft. Formålet i den nye undersøkelsen som er publisert i The Lancet Oncology, var å evaluere effektiviteten og sikkerheten av rezvilutamid i forhold til bicalutamid i kombinasjon med ADT hos pasienter med høyvolum, metastatisk, hormonfølsom prostatakreft.

CHART er en randomisert, åpen fase III-studie utført på 72 hospitaler i Kina, Polen, Tsjekkia og Bulgaria. De 654 deltakende pasientene var 18 år gamle eller eldre og hadde en ECOG performancestatus på 0 eller 1. De hadde ikke tidligere mottatt kjemoterapi eller annen lokalisert behandling mot sin prostatakreft. Pasientene ble tilfeldig tildelt 1:1 én gang daglig og ADT pluss enten rezvilutamid 240 mg (326 pasienter) eller bicalutamid 50 mg (328 pasienter).

Ved en median oppfølging på 21,2 måneder viste rezvilutamid seg å forbedre radiografisk progresjonsfri overlevelse markant sammenlignet med bicalutamid (median radiografisk progresjonsfri overlevelse ikke nådd [95 prosent CI ikke nådd – ikke nådd] versus 25,1 måneder [95 prosent CI 15·7 – ikke nådd]; hazard ratio [HR] 0,44 [95 prosent CI 0,33-0,58]; p<0,0001).

Ved en median oppfølging på 29,3 måneder viste rezvilutamid seg tilsvarende å forbedre den samlede overlevelsen signifikant sammenlignet med bicalutamid (HR 0,58 [95 prosent CI 0,44–0,77]; p=0,0001; median samlet overlevelse ble ikke nådd [95 prosent CI ikke nådd – ikke nådd] versus nådd [36,2–ikke nådd]).

De mest alminnelige grad 3 eller verre bivirkninger av samlet årsak var hypertensjon (26 [åtte prosent] av 323 pasienter i rezvilutamid-gruppen mot 24 [syv prosent] av 324 pasienter i bicalutamidgruppen), hypertriglyceridemi (24 [ sju prosent] mod sju [to prosent), økt vekt (20 [seks prosent] mot 12 [fire prosent), anemi (12 [fire prosent] mot 16 [fem prosent) og hypokaliemi (11 [tre prosent] mot fire [en prosent)).

Alvorlige bivirkninger ble rapportert hos 90 (28 prosent) av 323 pasienter i rezvilutamid-gruppen og 69 (21 prosent) av 324 pasientene i bicalutamid-gruppen. Der forekom ingen behandlingsrelaterte dødsfall hos pasienter i rezvilutamid-gruppen, mens det forekom ett behandlingsrelatert dødsfall av ukjent spesifikk årsak i bicalutamid-gruppen.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.