Skip to main content

Lynparza-kombi godkjent av EU for behandling av kastrasjonsresistent prostatakreft

PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) i kombinasjon med abirateron og prednison/prednisolon er blitt godkjent av EU for behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos pasienter som ikke har fått kjemoterapien klinisk angitt. 

Godkjennelsen fra Europa-Kommisjonen er basert på resultater fra fase III-studien PROpel, som viste at Lynparza i kombinasjon med abirateron og prednison/ prednisolon reduserer risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 34 prosent i forhold til abirateron og prednison/ prednisolon (hazard ratio [HR] 0,66).

Median radiografisk progressionsfri overlevelse (rPFS) var 24,8 måneder for Lynparza pluss abirateron mot 16,6 måneder for utelukkende abirateron. Dessuten viste en planlagt rPFS-analyse at Lynparza pluss abirateron hadde en median rPFS på 27,6 måneder - sammenlignet med 16,4 måneder med utelukkende abirateron, noe som forlenget median rPFS med nesten ett år.  

Oppdaterte resultater fra en annen planlagt analyse - presentert på ESMO 2022 - viste en gunstig tendens til forbedret samlet overlevelse med Lynparza pluss abirateron i forhold til utelukkende abirateron (HR 0,83). Forskjellen hadde likevel ikke oppnådd statistisk signifikans på tidspunktet for data cut-off (analyse ved 40 prosent datamodenhet).  

Sikkerheten og toleransen overfor Lynparza i kombinasjon med abirateron i PROpel var på linje med det som er blitt observert i tidligere studier - og de kjente profilene for dee enkelte legemidlene. Det ble ikke registrert noen stigning i frekvensen av seponering av abirateron hos pasienter behandlet med Lynparza i kombinasjon med abirateron, og ingen skadelig effekt på helserelatert livskvalitet sammenlignet med dem som ble behandlet med kun abirateron.  

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.