Trenger flere behandlingsmuligheter ved prostatakreft

Norske onkologer ønsker flere behandlingsmuligheter når det gjelder prostatakreft. Både Erleada (apalutamid), Xtandi (enzalatumid) og Zytiga (abirateron) har vist seg å være effektive medikamenter ved hormonsensitiv metastatisk prostatakreft.

Men ingen av dem er ennå godkjent for offentlig bruk.

Hvert år får ca 5000 menn i Norge påvist prostatakreft, og 10-15 prosent av dem har metastaser på diagnosetidspunktet eller utvikler metastaser på et senere tidspunkt.  Per i dag er det bare docetaksel (kjemoterapi) som er tilgjengelig behandling innenfor det offentlige.

Forlenger livet

Både apalutamid, enzalutamid og abirateron har vist sammenlignbar overlevelsesgevinst når de kombineres med kastrasjonsbehandling ved såkalt hormonsensitiv metastatisk prostatakreft(mHSPC).

For eksempel viser den endelige analysen av overlevelsesdata fra TITAN, at den nye anti-androgenbehandlingen apalutamid vil kunne forlenge livet betydelig for en stor del av pasientene som har metastaser og som er hormonsensitive - det vil si at de har en kreftform som påvirkes av testosteron.

Behandlingen senker risikoen for død med 35 prosent sammenlignet med den klassiske anti-androgenbehandling ADT (androgen deprivations terapi).

Håper på godkjenning i sommer

Apalutamid ble i fjor høst godkjent for pasienter med rask biokjemisk progresjon, og som ikke har synlige metastaser, såkalt kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostakreft.

I følge  myndighetskontakt Barbara Suter i legemiddelfirmaet Janssen ligger det inne søknad i Legemiddelverket også for indikasjonen mHSPC. Men det vites ikke når denne eventuelt godkjennes i Beslutningsforum.

- Vi håper dette kan skje i løpet av sommeren, sier Suter. Når det gjelder abirateron har Beslutningsforum allerede sagt nei til offentlig behandling.

Enzalutamid er et antiandrogen med tilsvarende egenskaper som apalutamid, men dette legemiddelet har foreløpig ikke markedsføringstillatelse og har i halvannet år ligget på vent i Statens legemiddelverk.

Trenger valgmuligheter

- Vi i fagmiljøet ønsker at disse medikamentene blir godkjent for bruk innenfor det offentlige så fort som mulig, slik at vi kan velge behandling ut fra hva vi mener er best for den enkelte pasient. Det vil også være en fordel for priskonkurransen å få legemidlene godkjent, sier onkolog og overlege Arne Stenrud Berg ved Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus.

Også onkolog Andreas Stensvold, avdelingssjef ved Kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold, beklager at man bare har docetaksel som behandlingsmulighet for denne gruppen pasienter.

- Jeg håper vi får en rask avklaring når det gjelder de nye medikamentene, sier Stensvold.

- Beklagelig for pasientene

Andreas Hole - sekretariatleder i Prostatakreftforeningen (PROFO) - synes det er svært beklagelig at pasienter med langtkommen kreft  ikke kan tilbys annen behandling enn cellegift:

- Norske myndigheter oppleves som strenge når det gjelder å tilby nye medikamenter til bl.a. prostatakreftpasienter med spredning. Vi ser at behandlinger som er tilgjengelig i andre land, ofte ikke er det i Norge. Det er trist å ikke kunne tilby pasientene et medikament  man vet virker betydelig livsforlengende, når man vet at det finnes, og gjerne er tilgjengelig ved privat behandling. Dette bidrar til økende klasseskille innen kreftbehandling, sier Andreas Hole i Prostatakreftforeningen.