Risikopasienter med diabetes deltar i mindre grad i tarmkreftscreening

Personer med type-2-diabetes har 25 prosent økt risiko for tarmkreft, men de velger i mindre grad enn andre å delta i tarmkreft-screening, viser dansk forskning.

- Det er min erfaring at mange leger og pasienter ikke er klar over at type 2-diabetes er assosiert med en markant økt  risiko for tarmkreft og at personer med diabetes derfor i særlig grad bør overveie å  delta  screeningstilbudet, sier Tinne Laurberg til OnkologiskTidsskrift.dk. Hun er spesiallege i patologi og ansatt som postdoc på Steno Diabetes Center Aarhus, der hun holder på å bygge opp en forskningsgruppe innen overvekt, diabetes og kreft.

Hun har i et nytt registerstudie vist at blant dem som inviteres til tarmkreftscreening, er det kun 55 prosent blant personer med type 2-diabetes som deltar, en deltakerprosent som er knappe 10 prosentpoeng lavere sammenlignet med inviterte personer uten diabetes. 

Pilotprosjekt i Norge

I Norge er oppstart av det nasjonale tarmscreeningprogrammet utsatt til neste år. Men det har vært gjennomført et stort pilotprosjekt i Østfold og utvalgte kommuner i Vestre Viken. Her har 140 000 personer fått tilbud om screening enten ved avføringsprøve eller koloskopi. Undersøkelsen, som ledes av Kreftregisteret, har fått svært god oppslutning.  Etter tre runder med testing for skjult blod, har nesten 7 av 10 levert avføringsprøve minst en gang. Blant de som hadde en positiv screeningtest, møtte 95 pst opp til koloskopiundersøkelse.

Resultater fra pilotprosjektet ble tidligere i år publisert i Gastroenterology. Lege og Phd-kandidat Kristin Ranheim Randel var førstforfatter i studien. Hun er nå leder for Seksjon for tarmscreening i Kreftregisteret.

- Men vet man noe om høyrisikopasienter, som de med diabetes type 2, om de deltar i screeningen?

- Vi har et pågående prosjekt som blant annet skal se på deltakelse for ulike grupper i piloten. Resultatene fra denne studien er ikke klar ennå, sier Kristin Ranheim Randel.

Utsettelse til 2020

Det nasjonale tarmscreeningprogrammet skulle etter planen i gang i høst, men oppstart av dette er nå utsatt.

Alle 55-åringer skal etterhvert få tilbud om tarmscreening. I starten vil det være med avføringsprøve, og som skal tas annethvert år fram til 65-årsalderen.

- Vi håper å komme i gang i løpet av våren 2022. Årsaken til forsinkelsen er sammensatt, men det er ikke tvil om at en langvarig epidemi har vært medvirkende, sier Randel.

Visste ikke om økt risiko

Den danske  forskeren Tinne Laurberg har forsøkt å finne ut hvorfor så mange diabetespasienter ikke deltok i screeningen. Hun gjorde en rekke kvalitative intervjuer og som avslørte at de ikke var klar over at de hadde høyere risiko for tarmkreft. De sier også at de ville ha deltatt om de hadde blitt informert om den økte risikoen.

- Første skritt på veien mot å redusere hyppigheten av tarmkreft hos personer med type 2-diabetes, må være å gi dem den informasjonen som de etterspør. Det er en «lavt-hengende frukt», som jeg forventer vil øke deltakelsen, sier Tinne Laurberg.

Hun mener det er viktig å få fokus på kreft og diabetes, fordi kreft er blitt en av de mest utbredte årsaker til at folk med type 2-diabetes dør. Det er altså ikke lenger bare hjertesykdom som er dominerende. Det viser en ny rapport utgitt i The Lancet, som viser utviklingen av dødsårsaker blant folk med type 2-diabetes i perioden 2001 til 2018.