Positiv EMA-uttalelse for Teysuno mot metastatisk kolorektalkreft

Det Europeiske Legemiddelagenturet (EMA) anbefaler markedsføringstillatelse for Teysuno (tegavur/gimeracil/oteracil) til behandling av patienter med metastatisk kolorektalkreft og som på grunn av spesifikke toksisiteter ikke kan fortsette behandlingen med fluoropyrimidin.

Teysuno er en oral fluoropyrimidin som har en lignende virkning, men forbedret sikkerhedsprofil sammenlignet med andre fluoropyrimidiner. Teysuno er allerede godkjent til behandling av voksne med fremskreden mavekreft, når det gis i kombinasjon med cisplatin, som monoterapi eller i kombinasjon med oxaliplatin eller irinotecan. Hvis EU-Kommisjonen beslutter å godkjenne EMA’s innstilling, vil Teysuno også bli indisert, med eller uten bevacizumab, til behandling av pasienter med metastatisk kolorektalkreft, som det - på grunn av hånd-fot-syndrom eller kardiovaskulær toksisitet - ikke er mulig å fortsette behandlingem av med en annen fluoropyrimidin.

Nordic Pharma har lisensert Teysuno fra japanske Taiho Pharmaceutical Co.,Ltd. I Japan er produktet kjent som TS-1 og er godkjent til ulike solide tumorer, deriblant mave- og kolorektalkreft. Siden 2011 har Teysuno vært på markedet i 17 europeiske land. I alt markedsføres produktet i over 30 land over hele verden.

EMA's positive uttalelse skal nå vedtas av EU-Kommisjonen, før de forskellige landenes myndigheter tar stilling til å ta ibruk tegavur/gimeracil/oteracil nasjonalt.