Skip to main content

Norske og europeiske langtidsdata viser beskjeden effekt av tarmkreftscreening

Risikoen for kolorektalkreft og assosiert død er lavere blant personer som inviteres til en screeningskoloskopi - enn blant dem som ikke inviteres. Men ikke veldig mye.

Dette viser 10-års oppfølgingen av den store, randomiserte nordeuropeiske studien NordICC, som fastslår at man skal invitere 455 mennesker til screening for å forhindre ett tilfelle av kolorektalkreft.

NordICC er den første randomiserte studien som forsøker å kvantifisere den mulige fordelen ved koloskopiscreening i forhold til risikoen for kolorektalkreft - og relatert død. Resultatene fra 10-års oppfølgingen ble presentert på United European Gastroenterology (UEG) Week 2022 i starten av oktober og samtidig publisert i The New England Journal of Medisine.

I studien rekrutterte forskerne i perioden 2009-2014 friske menn og kvinner fra registre i Polen, Norge, Sverige og Nederland. De fleste deltakerne kom fra Polen (54.258), fulgt av Norge (26.411) og Sverige (3.646). Data fra Nederland kunne - på grunn av databeskyttelsesloven - ikke tas med. I alt ble 84.585 deltakere i alderen 55-64 år tilfeldig tildelt i forholdet 1:2 til å enten motta en invitasjon til å gjennomgå en enkelt screeningkoloskopi (28.220 personer) eller til å gjennomgå vanlig behandling i de enkelte deltakerlandene (56.365 personer). Eventuelle kolorektale kreftlesjoner ble - når det var mulig - fjernet.

Under UEG 2022 presenterte forskerne den midlertidige 10-årige risikoen for kolorektalkreft, som viste seg å være 0,98 prosent hos de personene som fikk en invitasjon til screening - sammenlignet med 1,20 prosent hos dem som ikke ble screenet. Dette representerer en risikoreduksjon på 18 prosent blant de som ble invitert til koloskopi. I løpet av undersøkelsesperioden ble 259 tilfeller av kolorektalkreft diagnostisert i den inviterte gruppen versus 622 i gruppen som fikk vanlig behandling.

Under halvdelen takket ja til koloskopi

Risikoen for død som følge av kolorektalkreft var 0,28 prosent i den inviterte gruppen og 0,31 prosent i standardbehandlingsgruppen. Risikoen for død uansett årsak var lik i de to gruppene. Studiens forfattere påpeker at fordelen ville ha vært større, hvis flere mennesker hadde gjennomgått screeningen. Det var nemlig kun 42 prosent av dem som ble inviteret som faktisk gjennomgikk koloskopi. En justert analyse viste at hvis alle de som var blitt invitert til å gjennomgå screening, hadde gjennomgått en koloskopi, ville 10-årsrisikoen for kolorektalkreft ha falt fra 1,22 prosent til 0,84 prosent - og risikoen for kolorektalkreft-relatert død ville ha falt fra 0,30 prosent til 0,15 prosent.

Professor Michael Bretthauer fra avdelingen for medisin, gastrointestinal ennoskopi på Universitetet i Oslo er leder for gruppen – og var den som på vegne av NordICC-studiegruppen presenterte dataene ved UEG 2022. Han påpeker at på tross av de: - observerte merkbare reduksjonene i relativ risiko, var den absolutte risikoen for tyktarmskreft - og i enda høyere grad for kolorektalkreft-relatert død - lavere enn i tidligere screeningsundersøkelser og lavere enn hva vi forventet da forsøket ble planlagt.

Han tilføyer likevel at "optimisme relatert til virkningene av screening på kolorektalkreft-relatert død kan være berettiget i lys av det fall på 50 prosent som ble observert i de justerte protokolanalysene."

Sammen med sine medforfattere, skriver Michael Bretthauer at selv de justerte resultatene sannsynligvis undervurderer fordelene ved screening, "fordi vi, som i de fleste andre store forsøk med screening av kolorektalkreft, ikke kunne justere for alle viktige konfundere i alle lande."

Michael Bretthauer bemerker også at resultatene i NordICC-studien ligner de som er blitt oppnådd ved bruk av sigmoidoskopiscreening (kikkertundersøkelse av de nederste 50-60 cm av tyktarmen). Under tett sammenligning viser sigmoidoskopiundersøkelser at risikoen for tyktarmskreft blir redusert med 33-40 prosent. Derfor tyder de nye dataene kanskje på at koloskopiscreening ikke er vesentlig bedre til å redusere risikoen for kolorektalkreft enn sigmoidoskopi, mener Michael Bretthauer.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.