Tykktarmskreft: Vil finne persontilpasset behandling

Åsmund Flobak

Datastimulering av kreftceller og utprøving av flere mulig behandlinger direkte på kreftceller fra en pasient som er dyrket videre på laboratoriet kan revolusjonere behandlingen av pasienter med tykktarmskreft.

Ved NTNU i Trondheim jobber forskere med studier som tar sikte på å finne persontilpasset behandling for tykktarmspasienter med spredning i en slik skala at kirurgi ikke kan helbrede dem.

- Hva vil bruk av presisjonsmedisin innenfor tykktarmskreft bety?

- Det betyr at vi vil se forskjell på pasienter vi tidligere ikke har sett forskjell på. Vi vet at noen med tykktarmskreft har god effekt av behandlingen vi gir, og vi vet at andre ikke har god effekt, eller kanskje ingen effekt, sier forsker og lege ved kreftklinikken ved St.Olavs hospital i Trondheim, Åsmund Flobak. Han forteller at legene er opptatt av å kunne skille pasientene før behandling slik at den blir effektiv. Det er nemlig viktig å unngå å bruke opp verdifull tid på behandling som ikke virker.

Datastimulering

- Vi følger to spor. Den ene er datastimulering av kreftcellenes indre og deres evne til å gå i cellevekst selv om omgivelsene sier stopp. Den andre er utprøving av flere mulige behandlinger direkte på kreftceller som vi tar ut fra en pasient og dyrker videre på laboratoriet.

Så langt har forskerne etablert robuste protokoller for å kunne dyrke vevsprøvene på laboratoriet. De lykkes hos ca. 80 prosent av pasientene. Hos noen får de bare ut døde celler som ikke vil vokse i laboratoriet.

- Det vi ser er at noen vevsprøver blir sterkt påvirket av en gitt behandling, mens andre ikke blir det. Spørsmålet nå er om vi kan bruke slike observasjoner til å velge ut behandling for den enkelte, sier Åsmund Flobak.

Kunstig intelligens

- Hvordan vil dere bruke kunstig intelligens for å lage disse persontilpassede kreftbehandlingene?

- Selv om vi kan teste behandlinger direkte på pasientens kreftceller på laboratoriet, og på den måten teste flere behandlinger parallelt, er det begrenset hvor mange behandlinger vi kan teste fordi det vil være begrenset mengde vev tilgjengelig per pasient. Vi er derfor nødt til å gjøre en første utvelgelse av mulig virksom behandling og det er her kunstig intelligens kommer inn, forklarer Flobak.

Datamodellene forskerne bruker er laget for å simulere kreftceller, og de er kalibrert til egenskaper de har målt for den enkelte pasient.

- Da kan vi prøve ut tusenvis av behandlinger på pasientens «digitale tvilling» i en datamaskin, og bruke de mest lovende behandlingene på  vevsprøven fra pasienten, fortsetter Flobak.

Flere parallelle behandlinger

- Hvilke fordeler vil testing av ulike medisiner på kreftceller i et laboratorium bety? For kreftbehandling generelt og pasienten spesielt?

- Det betyr at vi kan teste flere behandlinger parallelt, og at vi kan teste dem uten å måtte tenke på bivirkninger og manglende effekt. Dette tror vi er neste skritt for persontilpasset behandling av kreftsykdom. For pasienten er målet å kun få effektiv behandling, og unngå den som ikke er det, svarer Flobak.

I dag fins det flere godkjente førstevalg for tykktarmspasienter med spredning. Man vet at cirka halvparten vil ha respons på enten det ene eller andre valget, men det er umulig å vite hvem som vil ha respons på den behandlingen som blir valgt. Målet er å kunne bidra til et bedre beslutningsgrunnlag når behandlingen skal velges.

Samarbeid

Forskerne i Trondheim samarbeider både nasjonalt og internasjonalt. På tampen av 2020 ble NTNU tildelt ledelsen av et stort samarbeidsprosjekt med ledende kreft-sentre og forsknings-sentre i Europa som Charite i Berlin og Institut Curie i Paris. Forskerne samarbeider også med bioinformatikere der i tillegg til Barcelona Supercomputing Centre. I tillegg er det også innledet et samarbeid med et firma i Aten som gir forskerne mulighet til avansert diagnostikk på vevsprøvene, såkalt fosfo-proteomikk i tillegg til gendata og genuttrykksdata.

- Dessuten samarbeider vi med filosofer i Uppsala som vil se hvordan slike persontilpassede prosjekter påvirker pasienter som deltar, opplyser Flobak. Ved NTNU jobber de både med grunnforskning og mot det å kunne tilby behandling til kreftpasienter helt i forskningsfront. Sammen med de norske samarbeidspartnerne ved universitetssykehusene vil de få beslutningsalgoritmer, datastimulering og medikamentutprøving av vevsprøver på laboratoriet helt fram til pasientene.