Skip to main content

Tecentriq pluss kjemoterapi kan øke PFS hos noen pasienter med analkreft

Tecentriq (atezolizumab) kombinert med kjemoterapi viser lovende resultater for pasienter med avansert analkreft som har et PD-L1-ekstrakt på mer enn fem prosent.

Det er konklusjonen i en ny fase II-studie, som også indikerer at det er høyere forekomst av bivirkninger ved kombinasjonsbehandlingen enn med cellegift alene.

Målet med studien var å evaluere kombinasjonen av det modifiserte kjemoterapiregimet docetaxel, cisplatin og fluorouracil (mDCF) sammen med atezolizumab som førstelinjebehandling ved avansert analkreft. Studien inkluderte deltakere fra 21 sykehus over hele Frankrike med kjemoterapi-naiv, metastatisk eller inoperabel lokalt avansert, tilbakevendende analkreft. Deltakerne var 18 år eller eldre og hadde en ECOG-ytelsesstatus på 0 eller 1. Pasientene ble randomisert 2:1 til enten å motta atezolizumab (hver annen uke i opptil ett år) pluss mDCF (gruppe A) eller mDCF alene (gruppe B).

Randomisering ble stratifisert etter alder (<65 år versus ≥65 år) og sykdomsstatus. Det primære endepunktet var 12 måneders progresjonsfri overlevelse (PFS) i gruppe A. Totalt deltok 97 evaluerbare pasienter (64 i gruppe A og 33 i gruppe B), med en gjennomsnittsalder på 64,1 år, og 73 prosent var kvinner . Gjennomsnittlig oppfølging var 26,5 måneder.

Flere studier på vei

Resultatene viste at 12-måneders PFS var 45 prosent (90 % KI 35-55) i gruppe A og 43 prosent (KI 29-58) i gruppe B. Dermed oppfylte ikke studien sitt primære endepunkt. Hos deltakere med en PD-L1 CPS på 5 eller høyere var imidlertid 12-måneders PFS 70 prosent (95 % KI 47–100) i gruppe A og 40 prosent (19–85) i gruppe B (interaksjon p=0· 051).

Grad 3 eller høyere bivirkninger ble observert hos 39 (61 prosent) deltakere i gruppe A og 14 (42 prosent) i gruppe B. De vanligste grad 3-4 bivirkningene var nøytropeni (9 [14 prosent] deltakere i gruppe A versus 5 [15 prosent] i gruppe B), anemi (9 [14 prosent] vs. 1 [tre prosent]), tretthet (3 [fem prosent] vs. 4 [12 prosent]) og diaré (7 [11 prosent] vs.  1 [tre prosent]).

Alvorlige bivirkninger oppsto hos 16 (25 prosent) deltakere i gruppe A og fire (12 prosent) i gruppe B, og disse var mDCF-relaterte hos syv (11 prosent) deltakere i gruppe A og fire (12 prosent) i gruppe B. Atezolizumab-relaterte alvorlige bivirkninger forekom hos ni (14 prosent) deltakere i gruppe A, inkludert grad 2 infusjonsrelatert reaksjon hos 3 (5 prosent), grad 3 infeksjon hos to (tre prosent), og grad 2 kolitt, grad 3 akutt nyreskade, grad 3 sarkoidose og grad 4 reduksjon i antall blodplater hos én deltaker hver (to prosent). Det var ingen behandlingsrelaterte dødsfall.

Den prediktive verdien av en PD-L1 kombinert positiv score på fem eller høyere må nå bekreftes i fremtidige studier.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.