Skip to main content

Analyser av utåndet luft viser potensiale som screeningmetode for mesothelioma

Identifisering og analyse av flyktige organiske forbindelser i utåndingsluft kan oppdage sykdom med stor presisjon og forutsi behandlingseffekt hos pasienter med ondartet pleural mesothelioma (MPM), viser en belgisk studie.

Resultatene av studien ble presentert på WCLC 2023 Global Lung Cancer Congress som ble holdt i Singapore fra 9. til 12. september (abstrakt #EP14.01-02). Data viser at i 89 prosent av tilfellene var analyser av de flyktige organiske forbindelsene (VOC) i stand til å skille mellom stabil sykdom (SD) eller progressiv sykdom (PD) i oppfølgingsperioden (95 % KI 67,9- 98,1). Den prediktive modellen oppnådde samme nivå av nøyaktighet ved baseline i å forutsi pasienters behandlingseffekt.

"Analyse av VOC i utåndet luft representerer en lovende mulighet for ikke-invasiv påvisning og prediksjon av behandlingseffekt hos MPM-pasienter. Dette krever imidlertid ytterligere validering i større studier. av VOC-profilen. En finjustering av VOC-profilen i forhold til den individuelle behandlingen kan også bidra til å forutsi hvilke pasienter som mest sannsynlig vil ha mest nytte av en spesifikk behandling, noe som til slutt kan føre til et samlet løft for MPM-behandlingen, sier assisterende professor Kevin Lamote ved Universitetet i Antwerpen – som er studiens førsteforfatter - i en pressemelding fra WCLC.

Studien undersøkte om det med analyser av VOC i utåndingsluften fra MPM-pasienter var mulig å skille pasienter som hadde respons på behandlingen fra pasienter som ikke responderte, samt om VOC-analyser tidligere i prosessen enn hva tilfellet er i dag kan forutsi effekten av en behandling.

Ingen vesentlig forskjell

Studien fant også at det ikke var noen signifikante forskjeller i behandlingsstrategiene mellom SD- og PD-pasienter, noe som indikerer at de utvalgte VOC-ene er involvert i generelle sykdomsmekanismer eller er korrelert med tumormikromiljøet i stedet for å være behandlingsspesifikke.

Studien har inkludert 13 pasienter med MPM. Pasientene ble CT-skannet før behandling og deretter hver tredje måned. Pasientenes behandlingsrespons ble klassifisert som stabil sykdom (SD) eller progressiv sykdom (PD) som vurdert av mRECIST-kriteriene.

Samtidig med skanningene fikk pasientene tatt prøver av utåndingsluften. Prøvene ble analysert ved hjelp av MCC-IMS for å karakterisere VOC-ene, og deretter brukte forskerne lasso-regresjon for å identifisere de VOC-ene som var forskjellige fra pasienter som responderte på behandling og de pasientene som ikke responderte. Til slutt ble det også brukt en prediksjonsmodell som ble opplært til - basert på pusteprøver fra tidligere besøk - å forutsi behandlingseffekten.

Pasienter med MPM har begrensede behandlingsmuligheter og dårlig prognose. En del av forskningen som for tiden pågår for å forbedre pasientenes prognose, handler om å identifisere prediktive sykdomsmarkører. De siste årene har flyktige organiske forbindelser (VOC) i utåndingsluften vært i søkelyset som potensielle ikke-invasive sykdomsmarkører.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.