Skip to main content

Stor norsk studie: Høy BMI i unge år gir økt kreftrisiko

Overvekt i ungdoms- og tidlige voksenår gir økt risiko for en rekke alvorlige kreftformer. Det er det viktigste resultatet av en ny norsk studie der 1 723 692 individer har vært fulgt i opptil 55 år.

En lang rekke studier viser at overvekt er forbundet med økt kreftrisiko, men den nye studien har sett spesielt på ulike aldersgrupper, og primært på dem som opplever fedme og overvekt i ung alder.

- Da ser vi en sterk sammenheng mellom høy BMI tidlig i livet og økt risiko for en rekke alvorlige kreftsykdommer, sier Marie Nordsletten. Hun er lege i spesialisering i gastrokirurgi ved OUS og førsteforfatter på studien.

Studien, som er publisert i Acta Oncologica, har brukt data fra høyde- og vektmålingen fra den norske tuberkulosescreeningen og sammenstilt disse med kreftdiagnoser fra Kreftregisteret. Av en befolkning på rundt fire millioner omfattet tuberkulosescreeningen i årene 1963-1975 nesten to millioner individer, og det er disse som inngår i studien. I forbindelse med skjermbildefotograferingen noterte også helsepersonellet deltakernes vekt og høyde.

Stort materiale

Den aktuelle studien omfatter 22 kreftformer. For en rekke av dem er det en klar sammenheng mellom høy BMI og økt risiko. Det gjelder for magekreft, tykktarms- og endetarmskreft, leverkreft, galleblærekreft, bukspyttkjertelkreft, livmorkreft, eggstokkreft, nyrekreft, non-Hodgkin lymfekreft, myelomatose og leukemi.

- Styrken i denne studien er at materialet er veldig stort og at deltakerne er fulgt i ekstremt lang tid. Et viktig punkt er også at vi delte opp etter alder og så spesielt på gruppen som var mellom 16 og 29 år på screeningtidspunktet. Vi ønsket å finne ut om personer med høy BMI tidlig i livet hadde en annerledes risikoprofil enn personer med høy BMI senere i livet, sier Marie Nordsletten.

Blant barn og unge er det økende overvekt. Samtidig viser studien en klar sammenheng mellom høy BMI tidlig i livet og økt risiko for å bli rammet av kreft gjennom livsløpet.

Onkologisk Tidsskrift: Gir det grunn til å frykte en eksplosjon i antall krefttilfeller i årene fremover?

- Det blir i hvert fall spennende å se utviklingen fremover. Ser vi på trenden når det gjelder overvekt, kan vi potensielt forvente en sterk økning i antall krefttilfeller, sier Marie Nordsletten.

Hun peker på behovet for målrettet informasjon mot de unge.

-Kreft er et skummelt ord. Jeg tror det er viktig å informere den sårbare yngre gruppen om farene som overvekt innebærer. Her ligger det et stort ansvar på myndighetene – hvordan kan vi legge til rette for at de unge beveger seg mer i dagliglivet og hvordan kan vi få dem til å velge sunnere mat. Det handler om å finne gode strategier, sier Marie Nordsletten.

Ulike tendenser

Selv om hovedbildet er at høy BMI i unge år gir økt risiko for å utvikle kreft i løpet av livet, påpeker Nordsletten at det er variasjoner både mellom kjønn og kreftformer. Når det gjelder leverkreft økte risikoen for hver ekstra 5 kg/m2 BMI både hos menn og kvinner. Men denne sammenhengen var sterkest hos kvinner med høy BMI i tidlig voksenalder. Hos menn så man en økt risiko for kolonkreft, spesielt om økningen i BMI skjedde i ung alder. Høyere BMI hos kvinner var generelt assosiert med økt risiko for magekreft, kreft i galleblære og bukspyttkjertel. Også menn med høy BMI i ung alder hadde en økt risiko for bukspyttkjertelkreft. Derimot var høy BMI negativt assosiert med kreft i spiserør og mage hos menn og med kreft i munnhulen og spiserøret hos kvinner.

Når det gjelder kjønnsspesifikk kreft viser studien en sammenheng mellom høy BMI – spesielt i tidlig voksenalder - og økt risiko for livmorkreft. For eggstokkreft så man en økt risiko bare ved høy BMI i ung alder. Hos menn derimot fant en at høyere BMI var assosiert med redusert risiko for prostatakreft.

Overvekt i ung alder så ut til å redusere risikoen for brystkreft hos kvinner.

- Dette er også vist i tidligere studier. Før menopausen er østrogennivået hos overvektige kvinner relativt sett lavere. Men etter menopausen øker østrogenproduksjonen fra fettvevet, og risikoen for brystkreft øker med overvekt, sier Marie Nordsletten.

Mangler data om røyking

Hos begge kjønn så man en forhøyet risiko for nyrekreft, myelomatose, leukemi og skjoldbruskkjertelkreft ved høy BMI. Menn med høy BMI tidlig i livet hadde også økt risiko for hudmelanom og blærekreft, mens en slik sammenheng ikke ble funnet for kvinner. Hos kvinner ble høy BMI i ung alder assosiert med økt risiko for non-Hodgkin lymfom. Når det gjaldt lungekreft, viste studien en redusert risiko ved høy BMI.

- En svakhet ved studien er at vi mangler data om faktorer som kan ha stor betydning – som for eksempel røyking. Folk som røyker, er ofte undervektige. Det kan tenkes det slår ut slik at det ser ut som om overvekt gir en beskyttelse. Også for andre kreftformer der studien viser en negativ sammenheng mellom høy BMI og sykdomsrisiko, kan manglende data ha spilt en rolle, sier Marie Nordsletten.

Onkologisk Tidsskrift: Hvordan forklares sammenhengen mellom overvekt og kreftrisiko?

- Her trengs mer forskning. Men vi tenker at de kreftfremkallende faktorene kan ha sammenheng med en lavgradig inflammasjon som følger av vektøkningen. Inflammasjonen kan påvirke de ulike signalveiene og føre til en dysregulering av systemet. Når overvekt i ungdoms- og tidlige voksenår slår så sterkt ut, kan det være fordi de potensielt kreftfremkallende faktorene har fått virke i lengre tid, sier Marie Nordsletten.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.