Skip to main content

Keytruda pluss kjemoterapi øker OS i HER2-negativ mage- eller GEJ-kreft

Keytruda (pembrolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi forbedrer total overlevelse (OS) ved lokalt avansert eller metastatisk HER2-negativ gastrisk eller gastroøsofageal junction (GEJ) kreft.

Dette viser fase III-studien KEYNOTE-859, som konkluderer med at kombinasjonen kan være en ny strategi i første linje for pasientgruppen.

KEYNOTE-859 er en dobbeltblindet, placebokontrollert, randomisert fase III-studie utført ved 207 medisinske sentre i 33 land. Totalt 1579 registrerte pasienter var i alderen 18 år eller eldre og hadde tidligere ubehandlet lokalt avansert eller metastatisk HER2-negativ gastrisk eller GEJ-kreft og en prestasjonsstatus på Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) på 0 eller 1. De fleste deltagerne var menn (67- 69 prosent) og hvite (54-55 prosent).

Pasientene ble randomisert til enten pembrolizumab pluss kjemoterapi (n=790) eller placebo pluss kjemoterapi (n=789). Etter en gjennomsnittlig oppfølging på 31 måneder var median OS i pembrolizumab-armen 12,9 måneder, mens det var 11,5 måneder i placebo-armen (HR=0,78; 95 % KI 0,70-0,87; p<0,0001). Hos deltakere med et PD-L1-uttrykk (PD-L1 CPS) på 1 eller høyere, var OS 13 måneder i pembrolizumab-armen mot 11,4 måneder i placebo-armen. Hos pasienter med en PD-L1 CPS på ≤10, var OS 15,7 måneder i pembrolizumab-armen mot 11,8 måneder i placebogruppen.

De vanligste grad 3-5 bivirkningene uansett årsak var anemi (12 prosent i pembrolizumab-armen og 10 prosent i placebo-armen) og redusert antall nøytrofiler (henholdsvis 10 prosent og åtte prosent). Alvorlige behandlingsrelaterte bivirkninger forekom hos 23 prosent av deltakerne i pembrolizumab-armen og 19 prosent i placebo-armen. Behandlingsrelaterte dødsfall forekom hos åtte personer (én prosent) i pembrolizumab-armen og 16 (to prosent) i placebo-armen. Ingen nye sikkerhetssignaler ble identifisert.

Samlet sett konkluderer forskerne bak KEYNOTE-859 at pasienter i den eksperimentelle armen hadde en signifikant og klinisk meningsfull OS-forbedring med håndterbar toksisitet sammenlignet med pasienter i kontrollarmen. Derfor kan pembrolizumab pluss kjemoterapi være et nytt førstelinjealternativ for pasienter med lokalt avansert eller metastatisk HER2-negativ mage- eller GEJ-kreft, skriver forskerne abstraktet.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.