Digital poliklinikk kan revolusjonere helsevesenet

Ved hjelp av en App på telefonen får snart kreftpasienter ved Universitetssykehuset i Tromsø, UNN, oppfølging av sykepleiere og leger hjemmefra.

- Kreftpasientene som deltar i forskningsprosjektet ved sykehuset får installert en App, «MyDignio» på telefonen sin, forteller lege Markus Bækkedal Sonnenberg som er en av de ansvarlige for gjennomføringen av det nye digitale prosjektet ved UNN.

Det er helseteknologiselskapet Dignio som leverer de digitale løsningene og er prosjektansvarlig for det som har fått navnet «Digital poliklinikk». Nå er både selskapet, Forskningrådet og helsevesenet spent på om digital hjemmeoppfølging kan revolusjonere helsehjelpen og endre inngrodde arbeidsprosesser. Målet for prosjektet er at pasienter kan få like god oppfølging hjemme som på sykehuset. Dessuten at digitale verktøy kan bidra til å redusere behovet for at kreftsyke trenger å komme til sykehuset for kontroll.

Kommunikasjon via App

Forskningsprosjektet, som har fått støtte fra Forskningsrådet, går ut på at pasienten kommuniserer digitalt med sykehuset via sin App.

- En maskin vil være innlogget på kreftpoliklinikkens Dignio dashbord. I arbeidstiden fra 08.00 til 15.30 vil kreftsykepleierne regelmessig sjekke denne, forteller Sonnenberg.

Via en chatfunksjon på Appen kan pasientene skrive inn spørsmål de måtte ha. Fra dashbordet kan så sykepleier svare på meldingene, og sende spørsmål som må besvares av lege videre til lege. De kan også eventuelt ringe pasienten via videochat.

- Foreløpig vet vi ikke om vi har gode nok fasiliteter til å bruke videochat, men jeg håper det, sier Sonnenberg. Allerede i dag tilbyr UNN videokonsultasjoner som ordinære planlagte kontrolltimer. Men det som er mer usikkert er om sykepleierne kan bruke videochat via Dignio i hverdagen.

Påminnelser i Appen

Sonnenberg forteller at for pasienter som får cellegiftbehandling planlegger avdelingen at de får med seg et termometer knyttet til Dignio. Via Appen får pasientene en påminnelse om å måle temperaturen i de dagene mellom cellegiftkurene hvor de er mest utsatt for infeksjon.

- Om pasientene ønsker det, kan de dessuten få med seg et blodtrykksapparat som også sender data inn i Dignio. Dersom noen av verdiene er utenfor gitte grenser, for eksempel at pasienten får feber, vil det poppe opp et varsel på dashbordet til sykepleierne, forteller Sonnenberg. Da vil sykepleierne ringe vedkommende for å avtale plan for videre tiltak, som oftest er det innleggelse.

I Appen kommer det også opp et spørreskjema et par dager før neste time på poliklinikken. Det brukes for å kartlegge om pasienten har spesielle bivirkninger av kreftbehandlingen som må tas tak i på legetimen.

- For pasienter som bor et stykke unna sykehuset kan det også være aktuelt å avtale at de tar blodprøver på legekontoret på hjemstedet, (hb, Hvite, Nøytrofile, Trc) en dag eller to før cellegiftkuren ved UNN, sier Sonnenberg.

Når blodprøvesvaret legges rett inn i Appen kan en sykepleier få det opp på dashbordet og se om beinmargen/immunforsvaret til pasienten er klar for en ny cellegiftkur. Kanskje bør kuren utsettes på bakgrunn av de verdiene som leses av i Dignio, og spesielt for pasienter med lang reisevei er det da en fordel å slippe en bomtur.

Mer trygghet

- Jeg tror at de pasientene som vil delta i dette prosjektet vil føle seg tryggere, spesielt fordi de får et sted å stille spørsmål, og slipper å ringe siden det ofte er vanskelig å få tak i vedkommende sykepleier og/ eller lege. Dessuten er det en fordel at spørsmål og svar blir dokumentert, mener Sonnenberg.

Pasienter som får immunterapi kan få alvorlige bivirkninger fra alle organsystem. Derfor er det vanlig praksis å ringe pasienten en gang i uka når de får behandling. Med digital tilgang kan pasienten i stedet svare på spørreskjemaet og legge bivirkninger inn i Appen. Dersom vedkommende svarer nei på alle spørsmål, kommer det ikke noe opp på dashbordet, med lette/moderate bivirkninger popper det opp et gult varsel, mens svar som indikerer alvorlige bivirkninger får rødt varsel. Når sykepleieren oppdager et rødt varsel kan hun eller han ringe pasienten raskt slik at vedkommende får hjelp.

- Appen er også nyttig for kreftpasienter som har stabil sykdom, og går til kontroll hver tredje til sjette måned. Med svar i Appen hver måned som ikke gir noen pekepinn på forverring trenger de ikke reise til sykehuset så ofte som før, mens de som har tegn på forverring av sykdom kan kalles inn tidligere, sier Sonnenberg.

I starten vil det være kun to kreftleger og en forskningssykepleier som bruker Dignio, men Sonnenberg mener at så raskt systemet er oppe og går vil flere leger og sykepleiere få opplæring i å bruke systemet. Nå gjenstår bare noen godkjenninger og en risikoanalyse før de første pasientene innrulles i prosjektet, forhåpentligvis før sommerferien.