Retsevmo viser effekt mot en lang rekke kreftformer

RET-hemmeren Retsevmo (selpercatinib) viser en objektiv responsrate på nesten 50 prosent ved ni forskjellige krefttyper med RET-fusjoner, viser nye resultater fra fase 1-2-studien LIBRETTO-001.

Tidligere resultater fra studien har vist at behandling med selpercatinib gir flotte responsrater ved metastatisk, avansert ikke-småcellet lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft med RET-forandringer. På bakgrunn av dette har behandlingen nylig fått markedsføringstillatelse i EU. Det danske Medicinrådets tverrfaglige utvalg vurderer for øyeblikket om det allerede nå kan anbefale behandlingen for danske pasienter. 

Nå tyder nye data fra LIBRETTO-001 på at behandlingen med selpercatinib har effekt på tvers av ni kreftformer med RET-fusjoner, noe som underbygger at RET-fusjoner er et godt behandlingsmål. 

Resultatene ble presentert på American Association for Cancer Research’s (AACR) årlige møte som ble avholdt fra 10. til 15. april 2021. De har ennå ikke gjennomgått en ekstern fagvurdering.

Analysen ble laget på data fra 32 voksne pasienter med 12 forskjellige RET-fusjonspositive avanserte krefttyper som omfattet bukspyttkjertel, tykktarm, bryst, spytt, sarkom, karsinoide svulster, rektale nevroendokrine svulster, tynntarm, xanthogranulom, ovarie, lungekarsinoider og ukjent primær kreft.

62,5 prosent av de 32 pasientene hadde gastrointestinale tumorer (definert som bukspyttkjertel [n = 9], colon [n = 9], tynntarm [n = 1] og rektal nevroendokrin [n = 1]).

Bred effekt  

Den bekreftede objektive responsraten (ORR) var 47 prosent på tvers av alle 32 pasientene (95% CI: 26-65%), og bekreftet respons i ni unike RET-fusjonspositive avanserte krefttyper. Median responsvarighet (DoR) ble ikke oppnådd med median oppfølging på 13 måneder. Det var fortsatt respons hos 73 prosent (11/15) av de pasientene som reagerte på behandlingen etter 13 måneders oppfølging. 

- Selv om det er uvanlig, forekommer RET-fusjoner i en lang «hale» av solide tumorer ut over kreft i lunge- og skjoldbruskkjertelen. Disse pasientene har ennå ikke en godkjent målrettet terapimulighet for å kunne takle den underliggende genomiske pådriveren av kreften, uttaler Vivek Subbiah i en pressetekst fra Eli Lilly. Han er lektor og medisinsk leder av Clinical Center for Targeted Therapy ved University of Texas. 

- Disse resultatene viser potensialet til elpercatinib for denne pasientpopulasjonen og understreker viktigheten av en ​​bredbasert genomisk profilering for å identifisere de aktive onkogene pådriverne, herunder RET-fusjoner.  

Bivirkningsprofilen var i overensstemmelse med den fra før kjente sikkerhetsprofilen for Retevmo. 

De mest alminnelige behandlingsinduserte bivirkningene av enhver grad (≥20%) var økt aspartat-aminotransferase (ASAT) / økt alanin-aminotransferase (ALAT), tørr munn, hypertensjon, diaré, tretthet, kvalme og magesmerter. Ingen av pasientene sluttet med behandlingen på grunn av behandlingsrelaterte bivirkninger.