PD1-inhibitor viser betydelig OS-fordel for småcellet lungekreft i senstadium

ASCO: Behandling med den eksperimentelle PD-1-inhibitoren serplulimab (HLX 10) pluss kjemoterapi i første linje øker overlevelsen betydelig for pasienter med senstadium småcellet lungekreft - sammenlignet med utelukkende kjemoterapi, viser ny studie.

Studien er den første fase 3-studie som rapporterer data på effekten av behandling med en PD-1-inhibitor i første linje til pasienter med senstadium SCLC (ES-SCLC). Studier på immunterapi til ES-SCLC har til nå undersøkt effekten av PD-L1-hemming.

I studien ble de 585 pasientene randomisert 2:1 til serplulimab pluss kjemoterapi (n=389) eller utelukkende kjemoterapi (n=196). Etter en median oppfølgningstid på 12,3 måneder var den samlede overlevelsen (OS) i den eksperimentelle armen på 15,4 måneder mot 10,9 måneder i placebo-armen (HR 0.63, 95% CI 0.49–0.82; P<0.001), noe som ga pasienter behandlet med serplulimab en betydelig OS-fordel. Hva den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) angår, falt data også ut til fordel for serplulimab; 5,8 måneder mot 4,3 måneder (HR 0.47, 95% CI 0.38–0.59; P < 0.001).

Godkjennelsen mangler i Danmark

Den objektive responsraten (ORR) i den eksperimentelle armen var 80,2 prosent, mens den i placebo-armen var 70,4 prosent og responsvarigheten (DoR) var henholdsvis 5,6 måneder og 3,2 måneder. Det ble registrert litt flere grad ≥3 bivirkninger i den eksperimentelle armen enn i placebo-armen (33,2 prosent mot 27,6 prosent), og insidensen av immunrelaterte bivirkninger var – som forventet - høyere ved behandling med serplulimab. Det ble registrert tre dødsfall i den eksperimentelle armen som kunne være behandlingsrelaterte og ett i placebo-armen.

Studien er en internasjonal, dobbeltblindet, multisenter fase 3-studie og har inkludert ES-SCLC-pasienter som tidligere ikke hadde fått systemisk behandling. Pasientene fikk intravenøs serplulimab 4,5 mg/kg eller placebo over en periode på tre uker. Alle pasienter fik kjemoterapi carboplatin og etoposid) opp til fire ganger hver tredje uke. Det primære endepunktet var OS, mens de sekundære endepunktene inkluderte PFS, ORR, DoR og sikkerhet.  

I Danmark er immunterapi ikke en del av standardbehandlingen for pasienter med ES-SCLC, men både de amerikanske (FDA) og de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) godkjente nylig PD-L1-inhibitorer som behandlingsmulighet i første linje til pasienter med ES-SCLC.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.