Norsk studie: Risiko for tilbakefall mange år etter testikkelkreft

ASCO: Av 5712 norske pasienter med testikkelkreft som fikk diagnosen mellom 1980 og 2009 hadde 472 fått et tilbakefall innen utgangen av 2016, viser en ny studie. Overlevelse blant testikkelkreftpasienter ser ut til å være stadig fallende med økende oppfølgingstid sammenlignet med normalbefolkningen, sier forsker.

Les mer …

RVd och stamcelletransplantasjon gir lengste PFS ved myelomatose

ASCO: Lenalidomide (len) og dexamethasone (RVd), i kombinasjon med autolog stamcelletransplantasjon og len vedlikehold øker den progresjonsfrie overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter med myelomatose (benmargskreft), sammenlignet med behandling uten autolog stamcelletransplantasjon (HMAS).

Les mer …

  • 1
  • 2