Skip to main content

Overlege om SWOG S1826: Mulige fremskritt innen behandlingen av voksne med avansert HL

ASCO: Opdivo (nivolumab) plus AVD-kjemoterapi forbedrer den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) sammenlignet med brentuximab vedotin (BV)-AVD for pasienter med avansert klassisk Hodgkin lymfom (HL). Studien viser mulige fremskritt innen behandlingen av voksne med avansert HL, men det trengs imidlertid lenger oppfølging, sier overlege Alexander Fosså.

Tillegg av Lynparza og Imfinzi forbedrer PFS ved avansert eggstokkreft

ASCO: Imfinzi (durvalumab) og Lynparza (olaparib) som tillegg til standardbehandling for nydiagnostisert, avansert eggstokkreft uten BRCA-mutasjoner forbedrer progresjonsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med de som kun fikk standardbehandling.

RAF-hemmer representerer nytt håp for barn og unge med hjernesvulster

ASCO: Fase II-studien FIREFLY-1 dokumenterer klinisk fordel med tovorafenib som monoterapi hos 93 prosent av tungt forhånds-behandlede pasienter med BRAF-mutert lavgradig gliom - den vanligste formen for hjernesvulst hos barn og ungdom.

Dato-DXd viser lovende førstelinje-aktivitet mot avansert NSCLC

ASCO: Kombinasjonen av det eksperimentelle antistoff-legemiddel-konjugatet datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) og Keytruda (pembrolizumab) med eller uten kjemoterapi gir høye responsrater i førstelinje-behandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

KEYNOTE 942: Endelig en effektiv kreftvaksine

ASCO: Den eksperimentelle kreftvaksinen mRNA-4157 i konbinasjon med Keytruda (pembrolizumab) reduserte risikoen for spredning til andre organer eller død hos pasienter med avansert føflekkreft. Denne forskningen kan bli viktig for pasienter med spredning, sier norske onkologer.

Uventet funn: Neoadjuvant FOLFIRINOX er ikke bedre enn kirurgi direkte

ASCO: Neoadjuvant FOLFIRINOX bedret ikke overlevelsen sammenlignet med kirurgi direkte ved resektabel kreft i bukspyttkjertelhodet, viser fase III-studien NORPACT-1. Studien støtter dermed gjendende retningslinje som sier at kirurgi skal være standard for denne pasientgruppen.

Ny behandling forbedrer overlevelsen hos pasienter med tilbakevendende eggstokkreft

ASCO: For enkelte kvinner med tilbakevendende eggstokkreft kan en ny standardbehandling godt være på vei i form av antistoff-medikamentkonjugatet Elahere (mirvetuximab soravtansine, MIRV). Behandlingen viser gode resultater for progresjonsfri og total overlevelse og en god bivirkningsprofil.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.