Gjennombrudd: Enhertu dobler PFS ved metastatisk brystkreft med lavt HER2-uttrykk

ASCO: Enhertu (trastmzumab-derukstekan, T-DXd) dobler progresjonsfri overlevelse mot HER2-low metastatisk brystkreft sammenlignet med kjemoterapi. 

Det viser nye resultater fra fase 3-studien, DESTINY-Breast04, presentert på ASCO-kongressen (abstrakt #LBA3).

Det er veldig positivt og kan endre standarden, sier overlege og brystkreftforsker Olav Engebråten.

- Dette er absolutt veldig spennende resultater. Det vil jo gi pasientene ytterligere en linje med behandling som ser ut til å gi en signifikant forlenget overlevelse, sier 1. amanuensis og overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus (Radiumhospitalet) Olav Engebråten.

Kan endre standarden 

Fra før er det vist at T-DXd gir bedre overlevelse enn standardbehandling for HER2-positive pasienter i andre linje. Nå foreligger det altså positive nyheter også for svulster med lavt HER2-utrykk tidligere behandlet med en eller to linjer kjemoterapi.

Kan denne fase3-studien endre standarden i behandlingsregimet når det gjelder metastatisk HER2-brystkreft?

- Ja, det kan det. Det forventes at dette vil forandre rekkefølgen på kjemoterapibehandlingen for de pasientene som har lavt uttrykk av HER2 i svulsten ( 1+ og 2+).

Nyheten fra DESTINY-Breast04 ble tatt svært godt i mot på ASCO-kongressen i pinsen. Resultatene tyder altså på at selv ved HER2-negativ/lav type er antistoff-legemiddel-konjugatet TDXd bedre enn standardbehandlingen av metastatisk brystkreft.

Drøyt halvparten av pasientene med metastatisk brystkreft uttrykker lave nivåer av HER2 (IHC 1+ eller IHC 2+/ISH− i henhold til ASCO/CAP 2018-retningslinjer) med dårlige resultater i senere linjer. T-DXd har vist lovende effekt ved HER2-low metastatisk brystkreft i en fase 1-studie, og derfor valgte man å gå videre med dette. 

Olav Engebråten legger til at det blir viktig å gjennomgå alle data når de kommer, ikke minst når det gjelder bivirkninger.

- Men ut fra de bivirkningsdata som er kommet fram, ser dette lovende ut, sier han.

Spent på resultatene

Professsor og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Bjørn Naume sier han er svært spent på resultaterne.

- Vi vil [...] se gjennom resultatene og diskutere dem i vårt norske fagmiljø. Men vi er svært spente på resultatene. 

Naume er leder av arbeidsutvalget i Norsk brystcancer gruppe (NBCG). 

Kan ta lang tid før godkjennelse 

Resultatet ligner det man så i DESTINY-Breast03 og HER2-positiv brystkreft.

Men selv om dette legemiddelet er lovende og blir godkjent i stadig flere land, kan det ennå ta lang tid før norske pasienter får tilgang til det.

Senest i november i fjor sa Beslutningsforum for nye metoder nei til T-DXd i tredie linje ved metastatisk HER2-positiv brystkreft. Med henvisning til at prisen var for høy og dokumentasjonen for dårlig. Da hadde søknaden ligget til behandling i Beslutningsforum i nesten ett år.

Pasienter som har god råd kan imidlertid kjøpe denne type behandling hos private klinikker.

Fakta fra studien:

557 pasienter med bekrefter HER2-lav mBC ble tilfeldig delt 2:1:

T-DXd 5,4 mg/kg eller TPC (capecitabin, eribulin, gemcitabin, paklitaksel eller nab-paklitaksel).

Det primære endepunktet var progesjonsfri overlevelse (PFS) bestemt ved blindet uavhengig gjennomgang (BICR) i pasienter med hormonreseptorpositiv (HR+) mBC.

Viktige sekundære endepunkter (hierarkisk testet etter det primære endepunktet) inkluderer PFS ved BICR i hele analysesettet (FAS; HR+/−) og total overlevelse (OS) i pasienter med HR+ mBC og i FAS.

Andre endepunkter var objektiv responsrate, varighet av respons, sikkerhet og en utforskende analyse av pkt med HR−mBC.

Median oppfølging var 18,4 måneder.

Median behandlingsvarighet var 8,2 måneder med T-DXd og 3,5 måneder med TPC.

( se effektresultater i tabellen).

52,6 pst. pasientene av med T-DXd versus 67,4 pst. av pasientene med TPC hadde grad (G) ≥ 3 av behandlingsfremkomne bivirkninger (TEAE).

Konklusjoner:

DESTINY-Breast04 er den første fase 3-studien av en HER2-rettet behandling i pasienter med HER2-lav mBC som viser en statistisk signifikant og klinisk meningsfull fordel ved PFS og OS sammenlignet med standardbehandling, uavhengig av HR-status, med en generelt håndterbar sikkerhetsprofil.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.