Høydose ifosfamid er det mest effektive kjemo-regimet for fremskreden Ewing Sarkom

ASCO: Behandling med høydose Holoxan (ifosfamid) gir den største overlevelsesgevinsten hos pasienter med behandlingsrefraktær eller tilbakevendende Ewing Sarkom (RR-ES) - sammenlignet med de tre andre kjemoterapeutiske behandlingsmulighetene som hyppigst brukes til denne pasientgruppen.

Dette viser rEEcur-studien som ble presentert på Plenary Session den 5. juni på ASCO. De endelige dataene avslører at RR-ES-pasienter behandlet med høydosis ifosfamid (IFOS) hadde en event-fri overlevelse (EFS) som var to måneder lengre enn de pasientene som hadde fått det nest beste kjemo-regimet (5,7 måneder mot 3,7 måneder). rEEcur er den første randomiserte studien som har sammenlignet effekten av de forskjellige kjemoterapeutiske regimene som hyppigst benyttes til behandling av RR-ES. For tiden er behandlingen av RR-ES i Danmark – og alle andre steder i verden – basert på mindre kohortstudier og gjennomganger.

”Disse dataene, som viser effekten av ifosfamid på den samlede overlevelsen hos pasienter med RR-ES, er potensielt praksisendrende. Før studien hadde vi ikke adgang til direkte sammenligning av de mest brukte regimene - som kunne guidet behandlingsvalgene våre. Resultatene fra rEEcur kan støtte leger under samtaler med pasientene og deres familier om muligheten for respons, overlevelse og toksisitet ved de enkelte RR-ES-behandlingsregimene, basert på objektive, randomiserte data,” uttaler Vicki L. Keedy, lege og ASCO-ekspert i sarkomer, i en artikell publisert på ASCO’s hjemmeside.

I abstractet konkluderer forskerne med at man bør overveie å benytte høydosis ifosfamid (IFOS) som komparator i fremtidige randomiserte fase 2/3-studier i RR-ES i de tilfellene hvor kombinasjon med ifosfamid er et innlysende valg.

To armer forsvant underveis

Studien inkluderte desember fra 2014 til august 2021 451 RR-ES-pasienter i alderen fire til 50 år. 18 prosent av pasientene hadde behandlingsrefraktær sykdom, 66 prosent hadde fått sine første tilbakefall, mens de siste 17 prosent hadde hatt flere tilbakefall. For 70 prosent av pasientene ble det konstatert at sarkomet initialt hadde oppstått i knoklene. Pasientene ble randomisert til topotecan og cyklofosfamid (TC) (n=163), irinotecan og temolozomid (IT) (n=127), gemcitabin og docetaxel (GD) (n=72) eller høydose IFOS (n=83). TC, IT, GD og IFOS var på det tidspunktet da studien ble startet de mest brukte kjemo-regimene i Europa mot RR-ES. Studiens primære endepunkt var EFS, mens de sekundære endepunktene inkluderte samlet overlevelse (OS), toksisitet og livskvalitet (QoL).

Studien har gjort bruk av en sannsynlighetsbasert Bayesian-adgang for å foreta multiple parvise sammenligninger mellom de fire kjemoterapeutiske regimene. Den første og andre interimanalysen av data fra rEEcur viste at de pasientene som fikk GD og IT hadde en markant dårligere objektiv respons (OR) og EFS enn pasientene i de øvrige to armene, hvor rekrutteringen til GD- og IT-armene haltet. Av den årsak ble den endelige ITT-analysen foretatt på data fra TC og IFOS-armen.    

Fortsetter med å rekruttere

Dataene viser at behandling med høydosis IFOS forlenget den mediane EFS med 5,7 måneder (95% CI, 3.8-7.0), mens TC forlenget EFS med 3,7 måneder (95% CI, 2.1-6.2). Den samlede overlevelsen (OS) var 16,8 måneder for IFOS og 10,4 måneder for TC. En enda større EFS- og OS-gevinst for IFOS ble observert for pasienter på 14 år og yngre.   

Pasienter behandlet med IFOS fikk flere hjerne- og leverbivirkninger enn pasientene i TC-armen, mens forekomsten av andre bivirkninger kunne sammenlignes med de to mellomliggende armene. QoL-målingen falt blant barna ut til fordel for IFOS, mens dette ikke var tilfellet blant de voksne pasientene.  

rEEcur fortsetter med å rekruttere pasienter til IFOS-armen. Studien har fått tilføyd en femte arm som tester kombinasjonsbehandling med carboplatin og etoposid, og forskerne planlegger å tilføye ytterligere en arm, som senere i år skal undersøke et målrettet legemiddel.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.