Skip to main content

Ny type immunterapi mot fødselsmerkekreft gir fordel på tvers av subgrupper

ASCO: LAG3-hemmeren relatlimab kombinert med Opdivo (nivolumab) i første linje gir i flere subgrupper bedre resultater enn bare nivolumab mot metastatisk fødselsmerkekreft.

Dette viser en ny analyse av RELATIVITY-047-studien som presenteres på ASCO 2022 (abstract #9505).

Tidligere på året ble det på ASCO Plenary Series fremlagt resultater av samme studie, som viste en klinisk meningsfull men ikke statistisk signifikant overlevelsesgevinst med relatlimab pluss nivolumab sammenlignet med bare nivolumab. Nå viser en ny analyse at overlevelsesgevinsten går på tvers av subgruppene - også blant pasienter med dårlig prognose.

Blant annet viser analysen at kombinasjonsbehandlingen forlenger overlevelsen blant pasienter med stadium M1c, hvor kreften har spredd seg til andre organer. Hos disse pasientene var median samlet overlevelse (OS) 34 måneder (17,9-NR) med relatlimab pluss nivolumab mot 22 måneder (13,8-33,2) med nivolumab alene.

Hos pasienter med høy tumorbyrde var median OS 17 måneder (10,8-34,0) mot 9 måneder (6,2 – 19,1).

Ved LDH ≤ ULN var median OS ikke oppnådd - men for LDH > ULN var median OS 17 måneder (10,8-31,5) i kombinasjonsterapiarmen mot 14 måneder (9,7-21,0) i monoterapiarmen.

Den samlede responsraten var dessuten høyere med relatlimab pluss nivolumab sammenlignet med bare nivolumab i alle de nevnte subgruppene samt hos pasienter med positivt eller negativt LAG3-uttrykk, positivt eller negativt PD-L1-uttrykk og hos pasienter med eller uten BRAF-mutasjon.

I RELATIVITY-047-studien, der nye data ble presentert på mars-utgaven av ASCO Plenary Series, ble 714 pasienter med tidligere ubehandlet, metastatisk eller inoperabel fødselsmerkekreft randomisert 1:1 til å motta enten relatilimab pluss nivolumab (355 pasienter) eller bare nivolumab (359 pasienter). Etter en gjennomsnittlig oppfølging på 19,3 måneder var den gjennomsnittlige progressionsfrie overlevelsen på 10,2 måneder med relatlimab pluss nivolumab sammenlignet med 4,6 måneder med bare Opdivo.

Den samlede overlevelsesraten med kombinasjonsbehandlingen i forhold til nivolumab-monoterapi var klinisk meningsfull – men ikke statistisk signifikant: 77 prosent mot 71,6 prosent etter 12 måneder, 63,7 prosent mot 58,3 prosent etter 24 måneder og 55,8 prosent mot 48,8 prosent etter 36 måneder.

Det ble observert grad 3/4 behandlingsrelaterte bivirkninger hos 21,1 prosent av pasientene i kombinasjonsterapiarmen og hos 11,1 prosent av pasientene i monoterapi-armen.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.