Tre av fire med inoperabel lungekreft oppnår respons med Keytruda

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) kombinert med kjemoradioterapi viser lovende resultater mod inoperabel, lokalt fremskreden stadie III ikke-småcellet lungekreft.

Dette går frem av toårsdata fra fase II-studien KEYNOTE-799, som presenteres på årets ASCO-konferanse (abstract #8508).

I KEYNOTE-799 ble deltakerne inndelt i to kohorter. A og B. A-kohorten besto av 112 pasienter med enten planocellulær eller ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekreft, mens B-kohorten utelukkende besto av pasienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekreft. Begge kohorter hadde god effekt av behandlingen.

Etter to år hadde 71,4 prosent av deltakerne i kohort A oppnådd det primære endepunktet samlet responsrate. I B-kohorten gjaldt dette for 75,5 prosent av pasientene.

Ingen av de to kohortene hadde nådd endepunkterne median responsvarighet og samlet overlevelse. I kohort A var median progresjonsfri overlevelse 30,6 måneder, men i kohort B var endepunktet ennå ikke nådd.

Høye responsrater uansett PD-L1-uttrykk og histologi

Etter to års oppfølging kan forskerne også konkludere med at responsraten var høy uansett PD-L1-uttrykk og histologi.

I kohort A var den samlede responsraten på 66,7 prosent for PD-L1-negative (TPS <1 prosent) mens den for PD-L1-positive (TPS  ≥1 prosent) var 77,3 prosent. I kohort B var responsraten 78,6 prosent og 72,5 prosent for henholdsvis PD-L1-negative og PD-L1-positive pasienter.

Pasienter med ikke-planocellulær lungekreft hadde en samlet responsrate på 74,1 prosent, og pasienter med planocellulær lungekreft hadde en samlet responsrate på 72 prosent.

Det andre primære endepunktet var forekomsten av grad 3+ lungebetennelse - og forskerne hadde en hypotese om at det den ville ramme ti prosent eller færre av deltakerne. Etter to års oppfølging var andelen 8 prosent i kohort A og 6,9 prosent i kohort B.

Det oppsto grad 3 behandlingsrelaterte bivirkninger hos 64,3 prosent av pasientene i A-kohorten og 51 prosent av pasientene i B-kohorten.

Pasientene i A-kohorten fikk én serie pembrolizumab 200 mg på dag ett - pluss 200 mg/m2 paclitaxel og carboplatin AUC 6. Tre uker senere fikk de to serier pembrolizumab 200 mg hver tredje uke og carboplatin AUC 2 med paclitaxel 45 mg/m2 en gang om uken i seks uker i forbindelse med standard strålebehandling. Avslutningsvis mottok deltakerne hver tredje uke ytterligere 14 serier pembrolizumab 200 mg.

Pasienter i B-kohorten mottok tre serier pembrolizumab 200 mg på dag ett i hver tre-ukers syklus og tre serier pemetrexed 500 mg/m2 og cisplatin 75 mg/m2. Behandlingen ble gitt i forbindelse med standard strålebehandling i andre og tredje syklus. Som i A-kohorten mottok deltakerne til slutt ytterligere 14 serier pembrolizumab 200 mg hver tredje uke.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.