Neoadjuverende kjemoimmunterapi kan bli ny standard for operabel stadium IIIA NSCLC

ASCO: En betydelig større andel av pasienter med operabel stadie IIIA ikke-småcellet lungekreft får patologisk komplett respons når de blir behandlet med neoadjuverende kjemoimmunterapi - sammenlignet med bare kjemoterapi, viser data fra fase 2-studien NADIM II.    

Studien viser at 36,2 prosent av pasientene som mottok behandling med neoadjuverende kjemoimmunterapi oppnådde patologisk komplett respons (pCR), mens pCR-raten for pasienter som bare fikk kjemoterapi var på 6,8 prosent. Pasienter som oppnådde pCR hadde et høyere PD-L1-uttrykk enn de pasientene som ikke responderte på behandlingen.

I studiens abstract konkluderes det med at resultatene bekrefter gevinsten ved neoadjuverende kjemoimmunterapi til pasienter med operabel stadie IIIA ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og at behandlingen bør bli standard for disse pasientene.

Forbedret MPR og ORR

NADIM II-studien er en open-label, randomisert, multisenter fase 2-studie som har inkludert 90 pasienter med operabel stadie IIIA NSCLC uten kjente EGFR/ALK-mutasjoner. Av disse var 87 egnet til behandling. Pasientene ble randomisert til Opdivo (nivolumab) pluss kjemoterapi (paclitaxel 200mg/m2 + carboplatin AUC5) etterfulgt av kirurgi - eller kjemoterapi etterfulgt av kirurgi. De pasientene som oppnådde R0-reseksjon etter kirurgi ble i den tredje og åttende uken - samt seks måneder etter operasjonen - behandlet med adjuverende nivolumab.     

Det primere endepunktet var patologisk komplet respons (pCR) i ITT-populasjonen definert ved 0 prosent levedyktige tumorceller i lymfeknutene og det resekterte lungevevet. Studiens sekundære endepunkter inkluderte større patologisk respons (MPR), samlet responsrate (ORR), bivirkningsprofil samt potensielle prediktive biomarkører. Pasienter som ikke kunne opereres, ble klassifisert som non-responders.

Foruten å øke pCR-raten viste dataene at kombinasjonsbehandlingen forbedret MPR-raten og ORR sammenlignet med kjemoterapi (henholdsvis 52 mot 14 prosent og 74 prosent mot 48 prosent). Endelig viser dataene også at operasjon etter avsluttet behandling var mulig for 91 prosent av pasientene i kombi-armen, mens dette var mulig for 69 prosent i kjemo-armen.  

Ikke overraskende opplevde pasientene i kombinasjonsarmen flere grad 3-4 bivirkninger enn de pasientene som bare fikk kjemoterapi (24 prosent mot 10 prosent).

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.