Quizartinib og kjemo-kombinasjon forlenger overlevelsen markant ved AML

EHA: Tilføyelsen av FLT3-hemmeren quizartinib til standard kjemoterapi forlenger den samlede overlevelsen ved nydiagnostisert akutt myeloid leukemi (AML) med FLT3-ITD-mutasjon.

Dette viser de aller første data’ene fra den randomiserte fase III-studien QuANTUM-First, som ble presentert lørdag ettermiddag på Presidential Symposium under årets EHA-konferanse (abstract #S100).

Etter en median oppfølging på 39,2 måneder var den gjennomsnittlige samlede overlevelsen  - 31,9 måneder - mer enn dobbelt så høy for pasienter som fikk quizartinib, sammenlignet med 15,1 måneder for pasienter som fikk kjemoterapi.

"Det er stor interesse for den økte bruken av målrettede terapier for å forbedre resultatene for pasienter med AML – særlig dem med undertypen FLT3-ITD, som er en av de mest alminnelige, aggressive og vanskelige å behandle. Disse data’ene har potensiale for å endre standardbehandlingen av voksne pasienter med nydiagnostisert AML med FLT3-ITD-mutasjon,” sa hematologisk onkolog Harry Erba fra amerikanske Duke Cancer Center under presentasjonen.

Den dobbeltblindede og placebo-kontrollerte studien fant sted i 26 land, hvor totalt 3468 pasienter ble screenet og 539 pasienter med FLT3-intern tandemduplikasjon positiv (FLT3-ITD+) akutt myeloid leukemi (AML) ble randomisert. Alle deltakerne ble før igangsettelsen screenet med kjemoterapi (cytarabin og antracyklin). 

Deltakerne - som hadde en medianalder på 56 år - ble randomisert til quizartinib (40 mg/dag dag 8-21) pluss kjemoterapi eller placebo bestående av utelukkende kjemoterapi og/eller allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HCT), etterfulgt av opp til tre års fortsatt behandling. Ved data-cutoff var 58 pasienter fortsatt under behandling.

Ingen forskjell på remisjonsratene
Quizartinib pluss kjemoterapi reduserte også risikoen for tilbakefall og død, mens den tilbakefallfrie overlevelsen (RFS) for pasienter som oppnådde komplett respons, var 39,3 måneder i behandlingsgruppen og 13,6 i kontrollgruppen. 

Der var ingen signifikant forskjell på de komplette remisjonsratene (CRc), men CRc var - sammenlignet med utelukkende kjemoterapi (71,6 prosent mot 64,9 prosent) - numerisk høyere for pasienter som mottok quizartinib. Den gjennomsnittlige varigheten av komplett respons – med 38,6 måneder - var likevel lengere for quizartinib-gruppen og 12,4 måneder for kjemoterapi-gruppen.

Quizartinib er ikke noe nytt middel på markedet men har i nesten ti år vært ”på vei” - med flere vekslende legemiddelvirksomheter i ryggen. Derfor handlet også ett av spørsmålene under presentasjonen om hvorfor dette har tatt så lang tid – og hvorfor de nye data’ene er bedre.

“Vi var veldig begeistret for quizartinib (...) og det er riktig at dette har hatt en veldig langvarig utvikling. Jeg tror at det særlig kommer av at man tidlig i prosessen var nødt til at gå tilbake og foreta nye forsøk, fordi man tidligere hadde fastsatt en veldig hurtig og høy dosiseskalering - som ikke viste seg å være nødvendig i forhold til repsonsen,” sa Harry Erba.

Den første randomiserte studien som undersøkte effekten og sikkerheten av FLT3-hemmeren til AML-pasienter gikk under navnet QuANTUM-R, og viste - sammenlignet med kjemoterapi - en overlevelsesfordel med quizartinib. Studien førte til regulatorisk godkjennelse av legemiddelet i Japan.

Ikke det eneste legemiddelet

Sikkerhetsprofilen i QuANTUM-First-studien var på linje med tidligere forsøk med akseptable bivirkninger. Hyppigheten av grad 3 eller høyere bivirkninger var like på tvers av gruppene – selv om grad 3 eller høyere neutropeni var hyppigere i quizartinib-gruppen (18,1 prosent mot 8,6 prosent). 

Avbrytels av behandlingen forekom i 20,4 prosent av tilfellene i behandlingsgruppen mot 8,6 prosent i kontrollgruppen. I tillegg var 56 tilfeller av alvorlige bivirkninger assosiert med dødsfall primært grunnet infeksjoner.

Quizartinib, som i Japan markedsføres under varemerket Vanflyta, er en oral og selektiv type II FLT3-hemmer med enkeltmiddel aktivitet ved tilbakevendende/refraktær FLT3-intern tandemduplikasjon positiv (FLT3-ITD+) akutt myeloid leukemi (AML). 

Dette er likevel ikke det eneste legemiddelet for denne pasientgruppen, hvor det også benyttes Midostaurin, som omsettes under navnene Rydapt og Tauritmo. Grunnen til at QuANTUM-First ikke var en head-to-head-studie med Midostaurin var at legemiddelet først etter studiens begynnelse ble godkjent i USA og senere i en rekke andre land, forklarte Harry Erba.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.