Skip to main content

Keytruda viser lovende resultater mot Hodgkin lymfom

EHA: Tidlige data indikerer at Keytruda (pembrolizumab) kanskje kan minske risikoen for at unge med Hodgkin lymfom og dårlig respons på førstelinjebehandling får behov for stråleterapi.

{module 103}

En av de store utfordringene ved Hodgkin lymfom er hvordan man tar seg av pasienter med dårlig respons på førstelinje-kjemoterapi. Pasientene har høyere risiko for tilbakefall og det kan bli nødvendig med en intensivering av behandlingen med enda hardere kjemoterapi og stråleterapi, noe som – også senere i livet - øker risikoen for alvorlige bivirkninger. Derfor pågår det en rekke studier på både voksne og barn med Hodgkin lymfom, hvor man med forskjelllige midler forsøker å unngå den harde oppfølgende behandlingen.

På EHA 2022 ble det presentert data fra gruppe 2 i fase II-studien KEYNOTE-667 (abstract #S204), hvor man har forsøkt å gi PD-L1-hemmeren pembrolizumab til unge med dårlig tidlig respons på kjemoterapi.

Resultatene er langt fra modne, men de indikerer at tilføyelsen av immunterapi kan ha en gunstig effekt. Ved en median oppfølging på 9,6 måneder var 68 prosent av pasientene PET-negative og kunne derfor unngå strålebehandling.

”Studien viser at man med immunterapi kanskje kan unngå en del strålebehandling, noe som er positivt fordi strålebehandling kan gi langtidsbivirkninger hos barn og unge. Men dette er for tidlige resultater, basert på få pasienter - så vi vet ikke om responsen er varig eller om behandlingen reduserer risikoen for langtidsbivirkninger. Vi vet heller ikke om bivirkningene fra pembrolizumab over tid er mer omfattende enn moderne stråleterapi, som er mer skånsom,” sier Tarec Christoffer El-Galaly, professor og overlege på Hematologisk avdeling ved Ålborg Universitetshospital i Danmark. Han er ikke selv involvert i studien.

Verdt å bygge videre på

Selv om resultatene er preget av en viss usikkerhet, mener Tarec Christoffer El-Galaly at de legger opp til ytterligere undersøkelser.

”Resultatene er verdt å bygge videre på. Vi leter etter en mer effektiv og skånsom behandling til pasienter som responderer dårlig eller langsomt på førstelinjebehandlingen,” sier overlegen.

”Studien befinner seg i samme gate som andre forsøk med voksne Hodgkin-pasienter. Her handler de fleste studien om enten å minske behandlingsintensiteten for pasienter som har god respons, eller om å øke intensiteten på en skånsom måte hos dem som har dårligere respons.”

Kan potensielt forbedre respons

Gruppe 2 i KEYNOTE-667 besto av 30 unge Hodgkin-pasienter med dårlig tidlig respons på kjemoterapi – nærmere bestemt kombinasjonen vincristin, etoposid, prednison og doxorubicin (OEPA). Etter induksjonsbehandling mottok pasientene konsoliderende behandling bestående av fire serier cyclophosphamid, vincristin, prednison og dacarbazin (COPDAC-28) pluss pembrolizumab hver tredje uge og deretter 17 serier vedligeholdelsesbehandling med pembrolizumab hver tredje uke. Etter den konsoliderende behandlingen ble det gitt strålebehandling til PET-positive, men ikke til PET-negative.

Ved data cut-off var 25 av 30 pasienter responsevaluert og 17 av de 25 var PET-negative (68 prosent). Det oppsto bivirkninger hos 77 prosent av pasientene og 47 prosent fikk behandlingsrelaterte bivirkninger. 20 prosent fikk grad 3+-bivirkninger.

Forskerne konkluderer på bakgrunn av de foreløpige resultatene at ”pembrolizumab i kombinasjon med COPDAC-28-konsolideringsbehandling var godt tolerert og resulterte i at 68 prosent av pasientene hadde en PET-negativ respons ved kjemoterapiens avslutning - og derfor ble skånet for strålebehandling. Disse tidlige data’ene tyder på at tilføyelse av pembrolizumab potensielt kan forbedre responsen i denne undergruppen av høyrisikopasienter.”

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.