Skip to main content

Lovende fase II-data for effekten av pirtobrutinib mot CLL og SLL

EHA: Den høyselektive bruton tyrosine kinase inhibitor (BTKi) pirtobrutinib viser lovende effekt og blir godt tolerert hos sterkt forbehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (CLL) og småcellet lymfocytisk lymfom (SLL).

{module 103}

Det viser oppdaterte resultater fra fase I/II-studien BRUIN, som søndag den 12. juni ble presenteret på EHA-kongressen.

studien ble 323 pasienter med B-celle-maligniteter, herav 170 med CLL/SLL, behandlet med fra 25 til 300 mg pirtobrutinib i sju dosenivåer,. Den anbefalte fase II-dosen var 200 mg om dagen. Blant pasientene med CLL/SLL var gjennomsnittsalderen 69 år og pasientene hadde gjennomsnittlig mottatt tre tidligere linjer med systemisk behandling. De fleste av pasientene med CLL/SLL hadde tidligere mottatt en BTKi-behandling (86 prosent), et CD20-antistoff (90 prosent) eller kjemoterapi (82 prosent).

Effekten av pirtobrutinib ble evaluert blant 139 pasienter med CLL/SLL, med en gjennomsnittlig oppfølgingstid på seks måneder. Blant disse pasientene var ORR 63 prosent. ORR steg til 86 prosent over tid blant pasienter med minst ti måneders oppfølging. I tillegg hadde halvdelen av pasientene delvise responser (PR'er), mens 14 prosent hadde PR med lymfocytose. ORR var 62 prosent hos de 121 pasientene som tidligere var blitt behandlet med en BTKi. Hos pasienter som på grunn av sykdomsprogresjon sluttet med med tidligere BTKi-behandling, var ORR 67 prosent mot 52 prosent blant pasienter som sluttet med BTKi-behandlingen på grunn av bivirkninger eller andre årsaker.

Forskerne bak BRUIN-studien konkluderer dessuten med at pirtobrutinib har en forventet sikkerhetsprofil basert på medisinens klasse. De mest utbredte behandlingsutløste bivirkningene (TEAE'er) i hele gruppen på 323 pasienter var tretthet (20 prosent), diare (17 prosent) og kontusjon (13 prosent). Bare en prosent av pasientene avbrøt behandlingen på grunn av TEAE’er. Den mest vanlige grad ≥3 AE var nøytropeni (10 prosent).

For tiden pågår det tre randomiserte, globale fase III-forsøk som har til formål å evaluere pirtobrutinib hos pasienter med CLL/SLL.

Pirtobrutinib er en oral, høyselektiv, ikke-kovalent BTKi som muliggjør vedvarende BTK-hemming gjennom hele doseringsintervallen. Stoffet hemmer både vill type og C481-mutert BTK.

Pirtobrutinib er en eksperimentell behandling, som ennå ikke er godkjent for markedsføring.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.