Skip to main content

DA-EPOCH-R gir færre transfusjoner og innleggelsesdager ved Burkitt lymfom

EHA: Pasienter med høyrisiko Burkitt lymfom (BL) som behandles med kjemoterapi-regimet DA-EPOCH-R, har sammenlignbar overlevelse men færre smittsomme komplikasjoner, transfusjoner og innleggelsesdager enn pasienter som behandles med kjemo-regimet R-CODOX-M/R-IVAC.

{module 103}

Dette viser de første resultatene fra et randomisert multisenterforsøk, som søndag den 12. junuar var utvalgt til EHA-kongressens Late Breaking Session.

studien ble 84 pasienter med nydiagnostisert høyrisiko BL randomisert til enten å motta to sykluser med R-CODOX-M/R-IVAC (rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin, vincristine, methotraxat) eller seks sykluser med DA-EPOCH-R (dosejustert etoposid, prednisonol, vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin, rituximab). Alle pasienter fikk intratekal CNS-profylakse. Den gjennomsnittlige oppfølgingen var 19,1 måneder.

Resultatene viste at halvparten så mange av de pasientene som mottok DA-EPOCH-R (arm B), avbrøt behandlingen i forhold til dem som fikk R-CODOX-M/R-IVAC (arm A). I arm A avbrøt 21 prosent (ni av 43) behandlingen, fire på grunn av overdreven toksisitet, tre på grunn av sykdomsprogresjon, en på grunn av avslag og to på grunn av dødsfall (en som følge av BL, en som følge av sepsis). I arm B avbrøt 10 prosent (fire av 41) behandlingen. Her rapporterte ingen av pasientene at årsaken til avbrytelsen var overdreven toksisitet. Tre av tilfellene handlet om progresjon, mens en pasient døde som følge av COVID-19.

I arm A opplevde 79 prosent av pasientene bivirkninger av grad 3-5 (én grad 5: sepsis), og 30 alvorlige bivirkinger (SAE'er) ble rapportert hos 21 pasienter. I arm B opplevde 73 prosent av pasientene bivirkninger av grad 3-5 (én grad 5: COVID-19), og 28 SAE'er ble rapportert hos i alt 20 pasienter. De mest alminnelige SAE’er var smittsomme komplikasjoner (infektioner og febril nøytropeni), som gjaldt 73 prosent SAE'erne i arm A og 46 prosent av SAE'erne i arm B.

I arm A mottok pasientene i gjennomsnitt to blodplatetransfusjoner og fem transfusjoner av røde blodlegemer. I arm B mottok gjennomsnittlig ingen pasienter blodplatetransfusjoner og én transfusjon av røde blodlegemer. I arm A ble pasientene innlagt gjennomsnittlig 46 netter mot 25 netter i arm B.

Omlag to tredjedeler av pasientene i begge grupper (65 prosent i arm A, 66 prosent i arm B)  oppnådde komplett metabolisk remisjon (CMR). Den foreløpige overlevelsesanalysen viste dessuten sammenlignbare estimerte to-årsrater for en samlet overlevelse (OS) på henholdsvis 75 prosent i arm A og 76 prosent i arm B.

For å bekrefte studiens hypotese var det bruk for ytterligere 260 pasienter, men på grunn av manglende finansiering og vanskeligheter med å samle en samarbeidsgruppe, ble studien lukket tidligere enn planlagt.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.