Durvalumab godkjent for ny doseringsmulighet

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent at antistoffet Imfinzi (durvalumab) kan doseres med lavere hyppighet til pasienter med inoperabelt stadium III ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og til pasienter med tidligere behandlet avansert blærekreft.

Les mer …