Med redusert dosering ser vi her at det er en bitte liten reduksjon i antallet som responderer på behandlingen, men en kraftig reduksjon av tilfeller av alvorlige bivirkninger som også medfører at pasientene ofte må stoppe behandlingen, sier Anna Winge-Main.

Redusert dose av Yervoy gir bedre behandling av pasienter med melanom

Behandling med Opdivo (nivolumab) samt redusert dose av Yervoy (ipilimumab) er en sikker behandling av alvorlig melanom. Det reduserer også sjansen for alvorlige bivirkninger.

Det bekreftes av tre-års oppfølgningsdata, som ble presentert på ASCO 2021-kongressen. CheckMate 511-studien viser, at man kan redusere alvorlige bivirkninger betydelig ved å behandle med nivolumab tre mg/kilo + ipilimumab en mg/kilo (3NIV + 1IPI) i forhold til standardbehandlingen, som er omvendte dosering; nivolumab en mg/kilo + ipilimumab tre mg/kilo (1NIV + 3IPI). De nye dosene er stort sett like så effektiv over tid som det som har blitt gitt tidligere, viser den nye studien.

Resultatene antyder at man kan endre dosering til 3NIV + 1IPI i stedet for 1NIV + 3IPI for denne pasientgruppen fremover.

– Behandlingen med kombinasjonsbehandlingen Yervoy pluss Opdivo med dagnes standard dosering kan ha meget god effekt mot langt kommen melanom, sier Anna Winge-Main, fagansvarlig overlege for melanom på avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Alvorlige bivirkninger

Hun forteller at fra en tidligere studie, CheckMate-067, så vi at 59 prosent av pasientene som fikk standardbehandlingen med kombinasjonen fikk det vi klassifiserer som alvorlige til livstruende bivirkninger.

– Dette anser vi som den største utfordringen med denne behandlingen. Vi i Norge var ikke med på CheckMate-511-studien og har dermed ikke samme erfaring med endret dosering som våre danske kollegaer som deltok i studien. Med redusert dosering ser vi her at det er en bitte liten reduksjon i antallet som responderer på behandlingen, men en kraftig reduksjon av tilfeller av alvorlige bivirkninger som også medfører at pasientene ofte må stoppe behandlingen, sier Winge-Main.

Studien viser at det er mye å vinne for pasientene når det kommer til bivirkninger. Den lavere doseringen ipililumab har nedsatt risiko for å få alvorlige bivirkninger av grad 3 til 5.

– Type bivirkninger man kan oppnå endres ikke, men de reduseres betraktelig i forekomst totalt. Studien viser at pasienter som fikk standard dosering fikk knappe 50 prosent grad 3-5 bivirkninger, mot drøye 30 prosent hos dem med redusert ipi-dosering. Den endrede doseringen ser ut til å være like effektiv som standard doseringen, men gir færre bivirkninger. Vi har mye å vinne på å kunne redusere forekomst av bivirkninger, det medfører at færre pasienter må stoppe behandlingen.

Trenger mer data

Norge har svært høy forekomst av melanom på verdensbasis. Kreftformen har økt kraftig de seneste årene, og i 2019 ble det registrert 2330 nye tilfeller av kreftformen. Yervoy/Ipilimumab er et medikament som endrer pasientens immunrespons slik at kroppen selv blir i stand til å bekjempe kreftcellene. Dagens melanom-behandling gir mye bivirkninger for pasientene.

– Standarddoseringen som brukes i dag har en høy grad av alvorlige bivirkninger og vi sier ofte til våre pasienter at det er et spørsmål om når man får en bivirkning og ikke om. Det å kunne redusere antallet som får bivirkninger betyr mye og vil medføre at flere kan få behandlingen og færre må avslutte behandlingen grunnet kraftige bivirkninger, sier overlegen.

Om den reduserte doseringen blir standardbehandling for norske pasienter i fremtiden, gjenstår å se.

– Foreløpig har vi tre-års tall fra denne studien og vi trenger langtidsoppfølgnings-tall før vi kan si noe om den reduserte doseringen gir like god overlevelse som dagens dosering. Vi vil diskutere de nye dataene i Norsk Melanomgruppe (NMG). Så gjenstår det å se om EMA kommer til å anbefale denne doseringen basert på studieresultatene eller om de venter.