Keytruda godkjent mot stadium IIB/C melanom i USA

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent Keytruda (pembrolizumab) til adjuverende behandling av voksne og pediatriske (≥12 år) pasienter med stadium IIB eller IIC melanom etter komplet reseksjon. 

Les mer …

Keytruda minsker tilbakefall ved stadium II av melanom

Keytruda minsker tilbakefall ved stadium II av melanom og det betyr at det nok kan ha noe for seg å starte med preventiv behandling på et tidligere tidspunkt enn vi gjør i dag, sier Anna Winge-Main, overlege ved Radiumhospitalet.

Les mer …

  • 1
  • 2