Immunterapi-kombinasjon kan bli ny standard for metastatisk melanom

Relatlimab og nivolumab kombinasjon har bedre effekt på metastatisk melanom enn kun nivolumab. Overlege Anna Winge-Main håper behandlingen vil bli godkjent for norske pasienter.

ASCO Plenary viste nylig tall på total overlevelse og responsrater for pasienter med melanom. RELATIVITY-047-studien har sammenlignet relatlimab og nivolumab versus nivolumab ved tidligere ubehandlet metastatisk eller melanom som ikke lar seg operere.

– Anti-LAG3 hemmeren relatlimab, et monoklonalt antistoff, er en sjekkpunkthemmer som virker ved å gjenopprette effektor funksjonen til utmattede T celler (CD8+). Under ASCO i fjor fikk vi PFS samt safety data, nå fikk vi OS data og oppdaterte tall på responsrater og safety, sier Anna Winge-Main, overlege med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus.

Viktig studie

RELATIVITY-047-studien viste at pasientene opplevde forbedret total overlevelse og responsrater, samt langvarig progresjonsfri overlevelse etter behandling med kombinasjonen nivolumab og relatlimab.

– Studien er viktig fordi den gir en tredje mulighet for sjekkpunkthemmerbehandling, i tillegg til de to vi allerede har; anti-PD1 eller kombinasjonene anti-PD1 + anti-CTLA4, sier Winge Main.

Hun forteller at melanompasienter de ser best respons hos, er pasientene som får kombinasjonsbehandlingen anti-PD-1 + anti-CTLA-4 (nivolumab + ipilimumab), men med høy grad av toksisitet og opp mot 60 prosent bivirkninger av grad 3-4.

– Kombinasjonen anti-PD-1 + anti-LAG-3 har lenge vært interessant å prøve ut, for å se om dette kan nærme seg behandlingseffekten vi ser på kombinasjonen ipilimumab og nivolumab, men uten så høy toksisitet. Nå kom de første tallene på overlevelse som vi har ventet på fra fase 3 studien, sier hun.

Bedre progresjonsfri overlevelse

Studien viser at pasientene som fikk kombinasjonen nivolumab og relatlimab, sammenlignet med Nivolumab alene, hadde bedre progresjonsfri overlevelse. Etter 24 måneder er tallene 38.5 prosent versus 29 prosent.

– Nå fikk vi endelig total overlevelsestall (OS) og etter tre år er OS 55.8 prosent for nivolumab og relatlimab-gruppen, versus 48.8 prosent for nivolumab-gruppen. Median overlevelse var på 34 måneder for nivolumab-gruppen, men den var ennå ikke nådd for de som fikk kombinasjonsbehandlingen, opplyser Winge-Main.

Redusert Hazard ratio

Hazard ratio (HR) er på 0.80 og viser en 20 prosent reduksjon i risiko for død. Med en p-verdi på 0.0593 var tallene på overlevelse dessverre ikke statistisk signifikante. Studien viste progresjonsfri overlevelse og overlevelsesfavør for kombinasjonen for pasienter med både høyt eller lavt uttrykk for PD-L1 eller LAG-3 og om BRAF-mutert eller ikke.

– Det er synd at tallene for overlevelse, som er studiens sekundære endepunkt, ikke var statistisk signifikante. Når det er sagt ser vi at pasientene fortsetter å ha bedre progresjonsfri-overlevelse med kombinasjonen sammenliknet med nivolumab -monoterapi. Og at total overlevelses-kurvene mellom nivolumab og relatlimab versus nivolumab var klart adskilte etter ett, to og tre år, sier overlegen.

Klinisk vinning

Winge-Main mener det absolutt er noe å hente ved å legge på anti-LAG-3 hemmeren relatilimab, i tillegg tilnivolumab, for pasienter med metastatisk melanom.

– Ser vi på toleranse måtte 15 prosent avslutte behandlingen grunnet bivirkninger med kombinasjonen, versus 7 prosent på monoterapi. 43 prosent fikk grad 3-4 bivirkninger med nivolumab og relatlimab versus 35 prosent med nivolumab alene. Tallene er høye og ser vi på tall fra CheckMate-067 studien der samme pasientgruppe deltok, var tilsvarende tall for Nivolumab monoterapi-armen 21 prosent grad 3-4 bivirkninger, sier hun.

De hyppigste bivirkning for begge gruppene var hudkløe, hudutslett, tretthet og hypotyreoidisme. Dette var generelt høyere i kombinasjons-arméen.

– Relatlimab i kombinasjon med nivolumab gir klinisk vinning for våre pasienter med metastatisk melanom og vil være et godt alternativ til monoterapi PD-1 hemmer. Jeg håper vi, med bakgrunn i disse tallene, vil få behandlingen godkjent for våre pasienter i Norge. Toksisiteten øker på når man legger til nok en sjekkpunkthemmer, men vi er fortsatt et stykke unna toksisiteten vi ser med ipilimumab og nivolumab kombinasjonen, avslutter Winge-Main.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.