Adjuverende Opdivo/Yervoy forbedrer ikke RFS i pasienter med fremskreden melanom

Adjuverende behandling med Opdivo (nivolumab) pluss Yervoy (ipilimumab) forlenger ikke tidsrommet til første tilbakefall (RFS) hos pasienter med stadie IIIB-B eller IV melanom - sammenlignet med bare nivolumab.

Dette viser data fra den adjuverende fase III-studien CheckMate 915. I studien ble 1.833 pasienter med komplett resektert stadie IIIB-D eller IV melanom randomisert 1:1 til adjuverende nivolumab 240 mg annen hver uke pluss ipilimumab 1 mg/kg hver sjette uke eller nivolumab 480 mg hver fjerde uke. Begge armer fikk den adjuverende behandlingen i ett år eller mer. Dataene viser at tillegg av ipilimumab til nivolumab ikke forbedret RFS.

Etter en oppfølgingsperiode på minimum 23,7 måneder var det derfor ingen signifikant forskjell på RFS i de to armene; verken i den samlede populasjonen (HR=0,92: 95% CI 0,77-1,09; P=0,269) eller i gruppen av pasienter hvis tumorer hadde en PD-L1-ekspresjon <1 prosent (HR= 0,91 95% CI 0,73-1,14). 24-måneders RFS-raten var 64,6 prosent i kombinasjonsarmen og 63,2 prosent i mono-armen.

Dataene viser at sikkerhet og tolerabilitet av begge behandlingene var konsistent i forhold til hva som er observert i tidligere studier. Det ble registrert grad 3 og 4 behandlingsrelaterte bivirkninger hos 32,6 prosent av pasientene i kombinasjonsarmen og hos 12,8 prosent av pasientene i mono-armen. Den helbredsrelaterte livskvaliteten i de to armene var sammenlignbare - og det ble ikke registrert klinisk meningsfulle forandringer i dette parameteret fra baseline. 

Behov for flere adjuverende studier

Tidligere studier har vist at pasienter med komplett resektert stadie IIIB-D eller IV melanom har nytte av både nivolumab og ipilimumab i den adjuverenne settingen - og CheckMate 915 var designet til å undersøke om de to checkpoint-hemmerne var sikre å gi sammen, samt om kombinasjonen ville optimere effekten ytterligere. At studiene falt negativt ut, bekrefter nivolumab monoterapi som standard for pasienter med komplett resektert stadie IIIB-D eller IV melanom i den adjuverenne settingen.

I abstraktet skriver forskerne bak CheckMate 915 at adjuverende kombinasjonsbehandling til denne pasientgruppen bør undersøkes ytterligere. I en tilhørende lederartikkel understrekes behovet for å optimalisere dose og doseringsplan for ipilimumab som adjuverende monoterapi - særlig i kombinasjon med en anti-PD1.

”Den kumulative ipilimumab-induksjonsdosen som ble brukt i denne studien var for lav, noe som tilsynelatende har påvirket de potensielle fordelene ved kombinasjonsbehandling negativt. Disse resultatene stiller på samme måte spørsmål ved doseringen av ipilimumab i andre kreftformer hvor stoffet administreres i intervaller på mer enn tre uker, f.eks. i ikke-småcellet lungekreft og lungehinnekreft,” rapporteres det i artikkelen.

Data fra CheckMate 915 er ytterligere beskrevet på ESMO’s hjemmeside.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.