Kombinasjonen av Opdivo og Yervoy øker langtidsoverlevelsen ved avansert melanom

Immunterapiene Yervoy (ipilimumab) og Opdivo (nivolumab) øker overlevelsen betydelig hos pasienter med avansert melanom sammenliknet med Opdivo alene.

Det viser 6,5 års data fra fase 3-studien CheckMate-067.  Den samlede overlevelsen (OS) for pasienter med avansert melanom var på 72,1 måneder i Opdivo pluss Yervoy-armen sammenliknet med 36,9 måneder for pasientene som fikk Opdivo alene, og 19,9 måneder for pasientene som fikk Yervoy alene. 

Selskapet bak, BMS, vurderte at dette er den til nå lengste rapporterte mediane OS i en fase III avansert melanomforsøk. 

Opdivo pluss Yervoy viste også en 6,5-årig progresjonsfri overlevelsesrate (PFS) på 34 prosent mot henholdsvis 29 prosent for Opdivo alene og sju prosent for Yervoy alene.  

Utover det har 77 prosent av de overlevende i Opdivo pluss Yervoy-armen vært uten behandling og har ikke mottatt etterfølgende systemisk behandling. For Opdivo-armen var det 69 prosent og for Yervoy-armen var det 43 prosent. 

Etter 6,5 år var ​​OS-raten blant melanompasientene med BRAF-mutante tumorer på:

  • 57 prosent hos pasientene som ble behandlet med Opdivo pluss Yervoy
  • 43 prosent for Opdivo alene
  • 25 prosent for Yervoy alene.

For pasienter med levermetastaser var OS-raten 38 prosent for dem som fikk Opdivo pluss Yervoy, 31 prosent for Opdivo alene og 22 prosent for Yervoy alene.