Skip to main content

Zanubrunib øker PFS mot kronisk lymfatisk leukemi og småcellet lymfocytært lymfom

Sigrid Skånland

Zanubrunib, som er en ny type BTK-hemmer, øker progresjonsfri overlevelse ved kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL) og er bedre tolerert enn den eldre BTK-hemmeren ibrutinib.

Det viser analysen av resultatene av ALPINE fase 3-studien som ble presentert under det årlige møtet til American Society of Hematology (ASH) nå i desember.

-Det er veldig positivt at det utvikles en ny generasjon BTK-hemmere for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL), sier forsker Sigrid Skånland i en kommentar.

Hun mener studien er viktig fordi to forskjellig BTK-hemmere blir sammenlignet direkte med hverandre. Rundt halvparten av de 625 pasientene fra 15 land med relapserende/refraktær (R/R) leukemi fikk ibrutinib, den andre halvparten zanubrunib. I den randomiserte studien ble de to gruppene likevektig inndelt på grunnlag av alder, refraktær status, geografisk region og del(17p)/- TP53 mutasjonsstatus.

Omtalt i NEJM

Etter at studien ble presentert på ASH-konferansen, ble den publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

-Det er ikke så ofte vi får data der medisinene er satt opp mot hverandre på denne måten. I slike tilfeller må jo legemiddelfirmaene ta en sjanse – de risikerer at deres eget legemiddel kommer dårligere ut, sier Skånland.

I denne studien viser analysen at zanubrutinib er «vinneren» av de to BTK-hemmerne. Ikke bare er den totale responsraten bedre, også pasientenes progresjonsfrie overlevelse er høyere og fordelene ved zanubritinub ble observert i alle subgruppene, også hos høyrisikopasientene. Blant pasientene som fikk zanubrutinib døde 14,7 % (48), blant de som fikk ibrutinib 18,5% (60). Sikkerhetsprofilen til zanubrutinib var også bedre enn til ibrutinib.

Færre hjerteproblemer

Skånland mener det viktigste resultatet her er at de alvorligste bivirkningene er redusert med zanubrutinib, spesielt når det gjelder hjertet. Med zanubrutinib var det mindre hjerteflimmer og færre hjerteproblemer som førte til dødsfall.

Alderen på deltakerne var i gjennomsnitt noe over 65 år. Den gjennomsnittlige oppfølgingstiden var 29,6 måneder. Etter 24 måneder var raten for progresjonsfri overlevelse 78.4% i zanubrutinib-gruppen og 65.9% i ibrutinib-gruppen. Blant pasientene med en 17p delesjon eller en TP53 mutasjon, eller begge deler, hadde de som mottok zanubrutinib lengre progresjonsfri overlevelse enn de som fikk ibrutinib

Skånland understreker at ibrutinib har vært til stor hjelp for mange pasienter. I dag er dette legemiddelet standardbehandling for KLL og SLL.  

-Zanubrutinib er et nytt legemiddel. Foreløpig er det ikke godkjent til bruk ved kronisk lymfatisk leukemi (KLL), heller ikke USA som vanligvis ligger først i løypa når det gjelder godkjenning.

I dag er zanubrutinib godkjent i Norge til bruk for pasienter med Waldenstrøms makroglobulinemi. Trolig vil det på sikt også bli godkjent for KLL og SLL. I USA er zanubrutinib per nå godkjent for mantelcelle lymfom og marginalsone lymfom, i tillegg til Waldenstrøms makroglobulinemi.

Både zanubrutinib, ibrutinib og acalabrutinib er såkalte irreversible BTK-hemmere, det vil si at BTK-hemmeren blir «sittende fast» i BTK-proteinet. Et kjent problem med BTK-hemmere er at det oppstår behandlingsresistens på grunn av mutasjoner i BTK.

Nye medisiner på vei

-En ny BTK-hemmer, Pirtobrutinib, er reversibel og binder seg til et annet sted på proteinet. Selv om BTK-proteinet muteres, fortsetter pirtobrutinib å virke, forklarer Skånland. Hun er for tiden på forskningsopphold ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Både der – og ved Oslo universitetssykehus – har hun forsket og forsker på resistensmekanismer ved bruk av BTK-hemmere ved leukemi.

- Studier av den reversible BTK-hemmeren Pirtobrutinib er lovende når det gjelder behandlingsresistens og er mottatt med stor begeistring i miljøet. Heller ikke dette legemidlet er godkjent per i dag, verken i Europa eller i USA. I forskergruppen ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center ser vi også på en helt ny type medisiner mot leukemi. Det dreier seg om medisiner som ikke bare hemmer BTK, men som ødelegger det helt. Men dette er medisiner som ennå ikke er ferdigutviklet, sier Sigrid Skånland.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.