Lederen for den nordiske AML-gruppen: Vi har store ambisjoner

Målet er at vi over tid kan bli en viktig internasjonal samarbeidspartner og være med på å initiere store europeiske fase III-studier innenfor behandlingen av akutt myeloid leukemi (AML). Slik lyder de ambisiøse ambisjonene fra professor Bjørn Tore Gjertsen - som er leder for den nordiske AML-gruppen.

Les mer …