Siden Terje Kristiansen ble rammet av benmargskreft for ti år siden har 76- åringen prøvd det meste av medisiner for å forlenge livet.

- Meningsløst at offentlige sykehus ikke får bruke viktige legemidler

Offentlige norske sykehus får ikke bruke medikamentet Belantamab mafodotin som behandling til myelomatosepasienter med tilbakefall. Filmprodusent Terje Kristiansen får det satt ved det private sykehuset Aleris.

Siden Kristiansen ble rammet av benmargskreft for ti år siden har 76- åringen prøvd det meste av medisiner for å forlenge livet. Men etter hvert var det ingen som virket, så da legene ved Oslo Myeloma Center ved Oslo universitetssykehus fant fram til Belantamab var det verdt et forsøk, det til tross for at medikamentet ennå ikke var godkjent for bruk i Norge. For filmprodusenten ga denne immunterapien nytt håp.

Terje Kristiansen er en av tre myelomatosepasienter som har fått Belantamab gratis gjennom såkalt «compassionate use» til Norge.

- Akkurat det er helt vanlig i perioden mellom studier og godkjennelse av det europeiske legemiddelbyrået EMA og Statens legemiddelverk SLV. Men at de offentlige sykehusene ikke får «lov» til å bruke gratis medikamenter er en helt meningsløs regel, sier Fredrik Schjesvold. Han er overlege og leder ved Oslo myelomatosesenter ved Universitet i Oslo.

- Det spesielle i denne saken er at Aleris, som er et privat sykehus, ikke er bundet av dette forbudet. Kristiansen har fått gratis medisin ved Aleris, men må betale for oppfølgingen, som er dyr nok i seg selv, sier Schjesvold som har stilt sine råd til veie for Aleris slik, som han sier, at noen pasienter kan få nytte av framskrittene i behandlingen av myelomatose.

Uhelbredelig sykdom som rammer mange

Hvert år får cirka 500 personer diagnosen myelomatose i Norge. Det er en uhelbredelig sykdom som de som får den må leve med resten av livet. De siste ti årene har det blitt utviklet mange nye medisiner som har forlenget levetiden for mange pasienter.

Fram til 2018 kunne pasienter få tilbud om medikamenter som viste seg å ha effekt i kliniske studier gratis fra legemiddelindustrien før de var godkjent av det europeiske legemiddelbyrået og Statens legemiddelverk. Dette ble gjort ved at legen søkte legemiddelfirmaet om å få medikamentet til en konkret pasient han antok ville ha nytte av dette. For mange pasienter med alvorlige diagnoser var nye medisiner det siste håpet de hadde for å forlenge livet. Etter at regelen ble endret, kan ikke offentlige norske sykehus bruke medisiner som ikke er godkjent markedsført her i landet. Bakgrunnen er frykt for at helsevesenet kan bli bundet til å betale for dyre medisiner når og om en ny medisin blir godkjent og legemiddelfirmaet som sponset behandlingen ikke vil fortsette å ta regningen. Spørsmålet er om det er alvorlig syke pasienter som likevel betaler den høyeste prisen?

Må stadig ha nye medisiner

- Myelomatose (MM)-pasienter bruker medisiner til de ikke virker lenger, og da trenger de noe nytt. Derfor er alle nye virksomme medikamenter et gode for pasientene. Belantamab er foreløpig bare prøvd på pasienter som har fått «alt» av tidligere behandling. Den varer i ca tre til fem måneder for gjennomsnittspasienten, sier overlegen og legger til:

- Men, blant disse er det en god del som har betydelig lenger effekt.

Han opplyser at Belantamab er godkjent til bruk hos pasienter som tidligere har prøvd Darzalex, Velcade/Kyprolis og Revlimid/Imnovid.

- Vi har jo ikke høstet mange erfaringer, siden vi ikke får lov til å bruke dette medikamentet. Aleris har gitt til to pasienter, Kristiansen er den ene. Han har brukt det siden oktober og har fortsatt veldig god respons. Den andre hadde nytte av Belantamab i fem måneder, forteller Schjesvold. Han opplyser at dette stort sett er et snilt medikament, men noen kan få nedsatt syn og må dermed ta en pause i behandlingen. Synet blir bra igjen når man slutter med medikamentet.

Ingenting godkjent siden 2017

Belantamab er foreslått til vurdering i Nye Metoder. Hva tenker du om progresjonen her?

- Det jeg generelt kan si om progresjonen i Beslutningsforum er ikke så lystelig. De har helt sluttet å godkjenne nye regimer for myelomatose. Ingenting har vært godkjent siden 2017, i ei tid hvor det kommer nye behandlinger hele tiden. Ingen av de 14 beste behandlingene for denne sykdommen er godkjent i Norge, og vi er det eneste landet i hele Europa, hvis du ser bort fra den gamle østblokken, der dette er situasjonen, sier han.

Ifølge Schjesvold er det pris som står i veien for at de nye medisinene som kan behandle myelomatose kan bli godkjent av Beslutningsforum. Siden Belantamab er godkjent av EMA er det automatisk også godkjent i Norge. Land som Sveits, Østerrike og Tyskland har tatt dette i bruk, også USA.

Schjesvold opplyser at flere nye medikamenter er på vei til å bli godkjent av EMA, men han har ingen store forhåpninger til at de kan bli brukt i Norge.

- Framtidsscenarioet er at det tilkommer nye medikamenter regelmessig, cirka ett nytt i året. Disse kurerer imidlertid ikke pasientene, og de trenger regelmessig ny behandling, avslutter han.

Her er regimene som er de foretrukne for denne sykdommen, med status i Beslutningsforum. I gjennomsnitt har de vært under vurdering i gjennomsnittlig i 28 måneder; 

Dette er de 6 anbefalte førstelinjeregimene

For de yngre:

Velcade(V)-Revlimid(R)-Dexametason(d) => Ikke vurdert 

Daratumumab(D)-V-Thalidomide(T)-d => Under vurdering siden august-2019. Denne ble avslått 26.april.

R vedlikehold => Avslått etter 19 måneders behandling

For de eldre:

VRd => Under vurdering siden november-2018

D-V-Melfalan-Prednisolon => Under vurdering siden mars-2018

DRd => Under vurdering siden august-2019

Dette er de beste tilbakefallsregimene:

DRd => Under vurdering siden februar 2017

Elotuzumab(E)-Rd => Avslått etter 19 måneders behandling

Karfilzomib(K)-Rd => Avslått etter 18 måneders behandling

DKd => Under vurdering siden mars-2020

Isatuximab(Isa)-Pomalidomid(P)-d => Under vurdering siden mars 2020

Elo-Pd => Under vurdering siden desember 2018

Belantamab => Under vurdering siden august-2020

Noen flere regimer, som ikke er våre førstevalg, er også "under vurdering".

Dette gjelder

Rd ved tilbakefall => Under vurdering siden april-2017

Pd ved tilbakefall => Under vurdering siden april-2017

PVd ved tilbakefall => Under vurdering siden april-2019

 

Kilde: Overlege Fredrik Schjesvold /www.nyemetoder.no