Imfinzi pluss CTLA4-antistoff viser lovende takter mot leverkreft

Førstelinjebehandling med PD-L1-hemmern Imfinzi (durvalumab) pluss CTLA4-antistoffet tremelimumab (Ticilimumab) ser ut til å være et bedre valg end Nexavar (soravenib) for mennesker med ikke-operabel leverkreft (HCC).

Dette er konklusjonen på fase III-studien HIMALAYA.

studien ble Imfinzi-monoterapi og STRIDE-regimet (en høy dose tremelimumab 300 mg pluss Imfinzi 1500 mg - fulgt av Imfinzi hver fjerde uke) sammenlignet med Nexavar-behandling hos i alt 1.324 pasienter med ikke-operabel, fremskreden HCC som ikke var behandlet med tidligere systemisk terapi og ikke var berettiget til plassert behandling. Forsøket ble gjennomført på 190 steder i 16 land.

Det primære endepunktet var samlet overlevelse (OS) for STRIDE versus Nexavar, mens de viktigste sekundære endepunktene inkluderte OS for Imfinzi versus Nexavar, objektiv responsrate (ORR) og progressionsfri overlevelse (PFS) for STRIDE og for utelukkende Imfinzi.

Resultatene viste at OS ved utelukkende Imfinzi var non-inferior (ikke mindre) i forhold til Nexavar med en numerisk tendens til fordel for Imfinzi og en bedre toksisitetsprofil. STRIDE-kombinasjonen hadde også en gunstigere sikkerhetsprofil og tilføyelsen av ​​tremelimumab til Imfinzi øket ikke alvorlig levertoksisitet.

HIMALAYA er det første fase III-forsøket hvor en eneste dose av et anti-CTLA4 antistoff kommer i tillegg til en checkpointhemmer. Ideen er å booste pasientens eget immunsystem mot leverkreften - med det til formål å forlenge overlevelsen og minimere bivirkningene.

Både Imfinzi og tremelimumab ble i 2020 tildelt orphan drug-betegnelsen for behandling av HCC i USA mens sistnevnte samme år ble tildelt EUs orphan drug-betegnelse.

HCC er den alminneligste typen leverkreft og den tredje hyppigste årsagen til kreftdød. Omkring 900.000 mennesker diagnostiseres hvert år med leverkreft og kun sju prosent av pasienter med fremskreden sygdom overlever i fem år.