Luftforurensing øker risikoen for leverkreft

Luftforurensing øker risikoen for å utvikle leverkreft. Dette fastslår en europeisk forskningsgruppe - som snart også kommer med resultater omkring risikoen for en rekke andre kreftformer – som ikke tidligere er blitt koplet særlig sterkt til luftforurensing.

Les mer …