Luftforurensing øker risikoen for leverkreft

Luftforurensing øker risikoen for å utvikle leverkreft. Dette fastslår en europeisk forskningsgruppe - som snart også kommer med resultater omkring risikoen for en rekke andre kreftformer – som ikke tidligere er blitt koplet særlig sterkt til luftforurensing.

De nye forskningsresultatene - som blir publisert i International Journal of Cancer - er en del av den store internasjonale studien ELAPSE (Effects of Low-Level Air Pollution: A Study in Europe), som omfatter data fra befolkningsundersøkelser i Danmark, Sverige, Nederland, Frankrike og Østerrike. Fra dansk side brukes de to befolkningsundersøkelsene ”Kost, Kreft og Helbred” samt ”Sygeplejerskekohorten” - som begge inneholder data på helsa til tusenvis av dansker.

Ved hjelp av de forskjellige befolkningsundersøkelsene har forskningsgruppen identifisert forekomsten av blant annet leverkreft og relatert det til folks bosted - og hvor tett luftforurensing (partikelforurensing målt som pm2,5) de har vært utsatt for på sin hjemmeadresse. Resultatene viser at risikoen for å utvikle leverkreft stiger med 12 prosent for hvert femte mikrograms stigning målt i pm2,5. Og for hvert tiende mikrogram ekstra nitrogendioxid (NO2) per kubikkmeter luft stiger risikoen med 17 prosent for å utvikle leverkreft, viser studien.

Bidrag til EU-forhandlinger

Seks mindre studier har tidligere vist en tendens til en sammenheng, men den nye studien gir - ved å kople så mange registre fra så mange land som mulig - et klart svar på at det finnes en kopling mellom luftforurensing og leverkreft, påpeker professor Zorana Jovanovic Andersen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet – som er en av hovedkreftene bak den nye studien - overfor Science News.

Ifølge Zorana Jovanovic Andersen har studien to viktige poenger.

  • Det fremstår en tydelig sammenheng mellom å være utsatt for luftforurensing hjemme og risikoen for å utvikle leverkreft - og sammenhengen er allerede til stede med de nivåene som i dag blir akseptert – som for eksempel i EU med et maksimum på 25 µg/m3.
  • Det er fortsatt mange huller i kunnskapen om effekten av luftforurensing på mange typer sykdom. Det er nå etablert en klar kopling mellom luftforurensing og lungekreft, luftvei- og hjerte-kar-sygdommer - og også andre kreftformer, men det vil med stor sannsynlighet – i fremtiden - bli funnet flere sammenhenger – for eksempel i forhold til demens.

Den nye studien kommer - ifølge Zorana Jovanovic Andersen – til å bli et viktig bidrag til fremtidige EU-forhandlinger om akseptable nivåer på luftforurensingen.

I nærmeste fremtid kommer den europeiske forskningsgruppen til å legge frem resultater omkring en sammenheng som ikke tidligere er blitt satt så sterkt i sammenheng med luftforurensing og risikoen for blærekreft, brystkreft, tyktarmskreft og andre kreftformer.