Tremelimumab pluss Imfinzi mot leverkreft får prioritets-status i USA

CTLA4-antistoffet tremelimumab (Ticilimumab) i kombinasjon med PD-L1-hemmeren Imfinzi (durvalumab) er blitt tildelt såkalt Priority Review i USA til pasienter med ikke-operabel leverkreft (HCC).

De amerikanske legemiddelmyndighetenes beslutning om prioritets-status er basert på resultater fra fase III-studien HIMALAYA, som rett etter nyttår ble presentert på American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium. I HIMALAYA opplevde pasienter behandlet med STRIDE-regimet (en enkelt priming-dose av tremelimumab tilføyd til Imfinzi) 22 prosents reduksjon i risikoen for død i forhold til dem som ble behandlet med Nexavar (sorafenib) (HR: 0,78). Nesten hver tredje pasient (31 prosent) var fortsatt i live efter tre år, mot hver femte for Nexavar.

Sikkerhetsprofilene for STRIDE-regimet og for Imfinzi alene var i overensstemmelse med de kjente profilene for hvert av  legemidlene - og det ble ikke identifisert nye sikkerhetssignaler.

Imfinzi evalueres på tvers av flere leverkreftformer, herunder lokoregionalt HCC (studiene EMERALD-1, EMERALD-3) og adjuverende HCC (EMERALD-2-studien).

Når det gjelder leverkreft, er HCC er den mest alminnelige typen, den tredje mest vanlige årsak til kreftdødsfall - og den sjette mest alminnelig diagnostiserte kreftsykdommen i verden.