Imfinzi pluss Imjudo godkjent i EU som 1.linjebehandling mot fremskreden lever- og lungekreft

Immunterapikombinasjonen Imfinzi (durvalumab) og Imjudo (tremelimumab) har fått markedsføringstillatelse i EU som førstelinjebehandling mot fremskreden eller inoperabel hepatocellulært karsinom (HCC) og mot metastatisk ikke-småcellet lungekreft.

De to godkjennelsene fra EU-Kommisjonens er basert på resultater fra fase III-studien HIMALAYA, publisert i New England Journal of Medisine Evidence, og fase III-studien POSEIDON, publisert i Journal of Clinical Oncology. 

I HIMALAYA-studien reduserte durvalumab+tremelimumab-kombinasjonen risikoen for død med 22 prosent versus soravenib hos pasienter med fremskreden HCC (hazard ratio [HR] 0,78; 95 % konfidensintervall [CI], 0,66-0,92; p=0,0035 ).

Median samlet overlevelse (OS) var 16,4 måneder versus 13,8 for soravenib. Anslått 31 prosent av pasientene behandlet med kombinasjonen var fortsatt i live etter tre år og 20 prosent av pasientene behandlet med soravenib var stadig i live etter oppfølgning av samme varighet. 

I POSEIDON-studien reduserte et begrenset behandlingsforløp på fem sykluser tremelimumab og durvalumab pluss fire sykluser av platinabasert kjemoterapi risikoen for død med 23 prosent i forhold til en rekke kjemoterapimuligheter (HR 0,77; 95 % CI, 0,65-0,92; p=0,00304).

Median OS var 14,0 måneder versus 11,7 måneder for kjemoterapi. Det anslås at 33 prosent av pasientene var i live etter to år - mot 22 prosent for kjemoterapi. Behandlingskombinasjonen reduserte også risikoen for sykdomsprogresjon eller død med 28 prosent, sammenlignet med utelukkende kjemoterapi (HR 0,72; 95 % CI, 0,60-0,86; p=0,00031) med en median progresjonsfri overlevelse (PFS) på 6,2 måneder versus 4,8 måneder. 

Oppdaterte resultater fra POSEIDON fase III-studien etter omlag fire års oppfølgning - presentert på ESMO 2022 - viste varige overlevelsesfordeler. Kombinasjonen reduserte risikoen for død med 25 prosent sammenlignet med utelukkende kjemoterapi (HR 0,75; 95 % CI 0,63-0,88). 

Oppdatert median OS var 14 måneder for kombinasjonen versus 11,7 måneder for utelukkende kjemoterapi. Det anslås at 25 prosent av pasientene som ble behandlet med kombinasjonen, var i live etter tre år mot 13,6 prosent for dem som utelukkende ble behandlet med kjemoterapi.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.