Opdivo godkjent i USA som innledende behandling mot metastatisk magekreft

Opdivo (nivolumab) er godkjent av det amerikanske legemiddelagenturet FDA som den første immunterapien noen gang til bruk i den innledende behandlingen mot fremskreden, metastatisk magekreft. 

FDA har godkjent nivolumab i kombinasjon med bestemte typer kjemoterapi for behandling av pasienter med fremskreden eller metastatisk gastrisk kreft, kreft i det gastroøsofageale knutepunktet og esophagealt adenokarsinom.

- Dagens godkjenning er den første behandlingen innen mer enn et tiår, som viser en overlevelsesfordel for pasienter som behandles for første gang mot avansert eller metastatisk magekreft, uttaler direktør Richard Pazdur på FDA's Oncology Center of Excellence i en pressemelding. 

- FDA er forpliktet til å sørge for at nye sikre og effektive behandlingsmuligheter som Opdivo når frem til pasienter med avansert kreft.

Den femårige overlevelsesraten for avansert eller metastatisk gastrisk kreft ligger på fem prosent.

En liten overlevelsesfordel

Opdivos effekt er blitt undersøkt i en fase 3-studie med 1.581 pasienter med tidligere ubehandlet avansert eller metastatisk gastrisk kreft, gastroøsofageal knutepunktskreft og esophagealt adenokarsinom. 

Den mediane overlevelsen var på 13,8 måneder for pasienter som fikk Opdivo pluss kjemoterapi, mens den var på 11,6 måneder for pasienter som kun fikk kjemoterapi. 

De mest alminnelige bivirkningene av Opdivo i kombinasjon med kjemoterapi inkluderer perifer nevropati (skade på nervene utenfor hjernen og ryggmargen), kvalme, tretthet, diaré, oppkast, nedsatt appetitt, magesmerter, forstoppelse og muskuloskeletale smerter. 

Opdivo kan forårsake alvorlige tilstander kjent som immunmedierte bivirkninger, herunder betennelse i friske organer som lunger (pneumonitt), tykktarm (kolitt), lever (hepatitt), endokrine kjertler (endokrinopatier) og nyrer (nefritt).