Opdivo-kjemoterapi øker overlevelsen ved metastatisk mage- og spiserørskreft

Opdivo (nivolumab) kombinert med kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk mage- og spiserørskreft med PD-L1-uttrykk øker både generell overlevelse og progresjonsfri overlevelse sammenlignet med kun kjemoterapi-behandling.

Dette går frem av resultatene fra den største studien som per dags dato er gjort på disse kreftformene.

Selskapet Bristol Myers Squibb (BMS) står bak det store CheckMate-649-forsøket, uten at det ennå har offentliggjort resultatene fra studien. Men på selskapets hjemmeside, skriver firmaet at det tar sikte på å dele resultatene på en medisinsk kongress og med relevante helsemyndigheter verden over.

Inntil videre kan selskapet avsløre at Opdivo kombinert med kjemoterapi oppfylte begge primær endepunktene – samlet overlevelse og progresjonsfri overlevelse – hos pasienter med metastatisk magekreft, spiserørskreft, eller kreft i overgangen mellom spiserør og magesekk (GEJ), og tumorer som har et PD-L1-uttrykk med en positiv score ³ 5.

"Resultatene fra CheckMate-649 […] viser potensialet for Opdivo kombinert med kjemoterapi til å endre praksis for førstelinjebehandling. Dette kan bli den nye behandlingsstandarden for enkelte pasienter med gastrisk cancer, GEJ-kreft, eller øsofagealt adenokarsinom," sier Ian M. Waxman, utviklingssjef ved Gastrointestinal Cancer hos MBS.

CheckMate-649 evaluerer også kombinasjonen av Opdivo med Yervoy (ipilimumab) sammenlignet med kjemoterapi hos pasienter med magekreft, GEJ-kreft, eller øsofagealt adenokarsinom. For denne undersøkelsen er endepunktene ennå ikke nådd, og forsøket pågår fortsatt.