EMA anbefaler å utvide indikasjonen for nivolumab

Det europeiske legemiddelagenturets (EMA) utvalg for humanmedisinske legemidler (CHMP) har anbefalt å utvide markedsføringstillatelsen for Opdivo (nivolumab) ved metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) samt ikke-resektabel, tilbakevendt og metastatisk spiserørskreft.

Les mer …