Skip to main content

Norsk studie: Ingen sammenheng mellom moderate mengder bearbeidet kjøtt og tarmkreft

En ny norsk studie blant tarmscreeningdeltakere sår tvil om moderate mengder kjøtt i kostholdet er så problematisk som internasjonale retningslinjer gjør det til.

Det norske studie i regi av Kreftregisteret og publisert i British Journal of Nutrition finner ingen sammenheng mellom moderate mengder bearbeidet kjøtt i kostholdet og tarmkreft. 

- Det er ikke slik at vi med denne studien kan frikjenne bearbeidet kjøtt som risikofaktor for tarmkreft. Imidlertid sår studien tvil om moderate mengder bearbeidet kjøtt i kostholdet utgjør noen kreftrisiko. I vår studie så det ut til at man må spise ganske store mengder bearbeidet kjøtt før det øker risikoen for tarmkreft, sier forsker Paula Berstad ved Kreftregistret.

Sammen med blant andre post doc Ane Sørlie Kværner har hun gjennomført studien blant 1162 tarmscreeningdeltakere og presenterer nå resultatene.

Overrasket over funn 

Studien er unik, fordi den tar for seg deltakere som har fått påvist blod i avføringen ved tarmkreftscreening, og som rett etterpå har rapportert sine kostholdsvaner gjennom et spørreskjema.

Resultatene viste at deltakerne som spiste mye rødt og bearbeidet kjøtt hadde økt sannsynlighet for å få påvist kreftforstadier eller kreftsvulster ved screeningundersøkelsen. Desto mer kjøtt i kostholdet, desto høyere var sannsynligheten for avanserte funn. For hver 100 grams økning i det daglige inntaket økte sjansen for avanserte funn med 32 prosent.

- Det som var overraskende for oss var at sammenhengen i stor grad så ut til å være drevet av det røde kjøttet. Faktisk var både moderate og høye inntak av rødt kjøtt forbundet med økt sjanse for avanserte funn, sier Ane Sørlie Kværner.

I studien definerte forskerne rødt kjøtt som rent kjøtt av typen svin, storfe, geit og lam.

Forskerne hadde forventet at bearbeidede kjøttvarer, som pølser og kjøttkaker - noe nordmenn spiser mye av, skulle være «synderen». Undersøkelsen viste imidlertid at de som spiser moderate mengder av dette, det vil si fra 350 til 700 gram i uka, ikke hadde økt sannsynlighet for kreft eller forstadier til kreft. Dette tilsvarer om lag to til tre middager med bearbeidete kjøttprodukter i uka og litt kjøttpålegg.

- For bearbeidet kjøtt så vi kun en sammenheng hos de med veldig høyt inntak - mer enn 100 gram om dagen, sier Berstad.

Menn spiser mest kjøtt

Men hvor mye kjøtt spiser den gjennomsnittlige screeningdeltaker?

Den gjennomsnittlige deltakeren i undersøkelsen har et daglig inntak på 70 gram rødt og bearbeidet kjøtt til sammen. Dette tilsvarer litt i underkant av 500 gram i uka. Mesteparten av dette er bearbeidet kjøtt som kjøtt- og farseprodukter, pølser, kjøttpålegg og spekemat.

Myndighetene anbefaler at man skal begrense inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt til 500 gram i uka. Bare halvparten av screeningsdeltakerne i undersøkelsen fulgte dette rådet.

- Vi fant at flertallet av høykonsumentene i studien – enten det var snakk om rødt eller bearbeidet kjøtt - var menn. Klarer vi å få høykonsumentene til å spise noe mindre kjøtt vil det nok være mest å hente i et folkehelseperspektiv, sier Ane Sørlie Kværner.

Anbefaling fra legen

- Så legene bør altså minne kjøttelskende pasienter om at de har økt risiko for tarmkreft?

- Ja, fordi det er en klar sammenheng. Men samtidig er det jo flere faktorer som spiller inn – både faktorer man kan gjøre noe med og andre man ikke har noen innvirkning på, som alder og kjønn. Men mitt inntrykk er at mange ønsker informasjon om hva de selv kan gjøre for å ha lavest mulig kreftrisiko. Ut ifra hva vi vet i dag mener jeg det er grunnlag for å anbefale folk å ha et hovedsakelig plantebasert kosthold med mye frukt, bær, grønnsaker og grove kornprodukter, å etterstrebe en sunn kroppsvekt, være i fysisk aktivitet og begrense inntaket av alkoholholdig drikke. Følger man disse rådene vil man ikke bare redusere risikoen for tarmkreft, men også andre kreftsykdommer, sier Sørlie Kværner.

Berstad og Sørlie Kværner skal i neste omgang ta for seg hvordan kost- og livsstilsfaktorer i samspill med tarmbakterier påvirker risiko for kreftforstadier og tarmkreft blant screeningdeltakerne i studien.

Flere detaljer om studiet

Studien er en del av det såkalte CRCbiome-prosjektet i regi av Kreftregisteret, og som tidligere er omtalt i Onkologisk tidsskrift.

  • Absolutt og energijustert inntak av rødt og bearbeidet kjøtt (samlet og isolert) ble undersøkt ved hjelp av et validert, semikvantitativt spørreskjema om matvaner.
  • Assosiasjoner mellom kjøttinntak og funn av avanserte lesjoner (kreftforstadier og tarmkreft) ved screeningundersøkelsen ble undersøkt ved hjelp av regresjonsanalyser med justering for andre forklaringsvariabler.
  • Av 1162 deltakere med tilgjengelige kostdata, fikk 319 (27%) personer påvist avanserte lesjoner ved koloskopiundersøkelsen.
  • Høyt kontra lavt energijustert inntak av rødt og bearbeidet kjøtt samlet, samt rødt kjøtt alene, var positivt assosiert med avanserte kolorektale lesjoner (OR (95% KI) på henholdsvis 1,24 (0,98, 1,57) og 1,34 (1,07, 1,69)).
  • En signifikant dose-respons-relasjon ble også observert for absolutte inntaksnivåer (OR (95% KI) på 1,32 (1,09, 1,60) per 100 g/dag økning i rødt og bearbeidet kjøtt).
  • For bearbeidet kjøtt ble det ikke observert noen sammenheng mellom energijustert inntak og avanserte kolorektale lesjoner. En signifikant positiv sammenheng ble imidlertid observert for den lille andelen deltakere (10%) med absolutt inntaksnivå ≥100 vs <50 g/dag (OR (95 % KI) på 1,19 (1,09, 1,31)).
  • Oppsummert var høyt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt assosiert med funn av avanserte kolorektale lesjoner ved screeningundersøkelsen hos FIT-positive deltakere.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.