Immunterapi har effekt på nasofaryngealt karsinom

Tislelizumab i kombinasjon med cellegift forbedrer den progresjonsfri overlevelse for personer med den sjeldne form for metastatisk nesesvelgskreft.

Det viser nye data fra RATIONALE-309-studien, som nylig ble presentert på ASCO Plenary. Tislelizumab i kombinasjon med cellegift har blitt sammenlignet med placebo og cellegift. 263 pasienter har blitt randomisert og oppfølgingstiden var på 15,5 måneder.  Gjennomsnittlig progresjonsfri overlevelse for pasienter som fikk tislelizumabi kombinasjon med cellegift var 9,7 måneder, mens den var på 7,4 måneder for de som fikk placebo kombinert med cellegift.

– Studien viser at det gruppen som fikk immunterapi kombinert med cellegift hadde kontroll på sykdommen i noe lengre tid enn gruppen som kun fikk cellegift. Median progresjonfri overlevelse var 9,7 mot 7,4 måneder, sier Jon Espen Dale, overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Haukeland universitetssjukehus.

Har effekt

Han forteller at overlevelseseskurvene først skiller seg etter seks måneder, det vil si i tidsrommet etter at begge gruppene har avsluttet de planlagte rundene med cellegift, og hvor intervensjonsgruppen altså fortsetter vedlikeholdsbehandling med immunterapi.

–  Ville kurvene holdt seg like dersom kontrollgruppen hadde fortsatt med cellegift i en eller annen form? Vedlikeholdsbehandling med cellegift ville uten tvil vært billigere, men sannsynligvis mer belastende for pasientene med tanke på bivirkninger. Uansett viser bedringen i overlevelse at immunterapi har effekt ved denne typen sykdom, sier han.

Forskerne bak studien støtter bruken av tislelizumab og cellegift som førstelinjebehandling av metastatisk nesesvelgskreft.

– Det gir bevis for at immunterapi har en effekt, i alle fall hos en subgruppe blant pasientene. Det er dermed grunnlag for å forske videre på dette, bekrefter Dale.

Jupiter 02-studien

Dette er andre gang at en studie peker på at immunterapi har effekt på den sjeldne krefttypen nasofaryngeal karsinom. I fjor viste JUPITER-02-studien at immunterapi har virker ved førstegangs tilbakefall av den sykdommen. Studien viste at pasientene som fikk cellegift og immunterapi, hadde bedre overlevelse, sammenlignet med de som fikk cellegift og placebo. Sykdommen utviklet seg også saktere for de som fikk immunterapi.

– Ja, immunterapi er effektivt på denne typen kreft og ved første tilbakefall av sykdommen. Det samme har blitt vist tidligere for andre kreftsvulster i munn- og svelgslimhinner (Keynote 048 data) – slik at dette er «litt som forventet», uttalte Åse Bratland, leder for Seksjon for hode-hals-kreft ved Oslo universitetssykehus til Onkologisk Tidsskrift etter at resultatene ble presentert på fjorårets ASCO-kongress.

– Disse to studiene var relativt like i design og i resultat. Det ser også ut til at pasientene som fikk immunterapi lever lenger. Dette er et viktig funn, men ingen av studiene hadde dette som primære endepunkt og foreløpig er disse data umodne, opplyser Dale.

Sjelden kreftform

Pasienter med avansert eller metastatisk nesesvelgskreft har frem til nå hatt begrensede behandlingsmuligheter. Det er en sjelden kreftform, med kun 10 til 15 nye tilfeller per år i hele Norge. Standardbehandling i dag er cellegift, men etter hvert kan det altså bli aktuelt å innlemme immunterapi, også for disse pasientene.

– Om det tas i bruk vil vel være et spørsmål om pris kontra effekt, som Beslutningsforum i så fall må ta stilling til. Begge studiene er utført på asiatiske pasienter. I og med at sykdommen er langt mer hyppig i asiatiske og nord-afrikanske land, må man anta at årsaksforhold, biologi og genetiske forhold er forskjellige. Derfor er det ikke sikkert at man vil oppnå samme resultater i en skandinavisk befolkning, avslutter Dale.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.