Immunterapi effektivt mot nasofarynks

Det er en mer effektiv behandling som gir bedre overlevelse, i tillegg er bivirkningene ved å legge til immunbehandling forholdsvis beskjedne, sier Åse Bratland, leder for Seksjon for hode-hals-kreft ved Oslo universitetssykehus.

Les mer …