Nivolumab er effektiv mot lungehinnekreft over lang tid

Treårsresultater fra en studie av pasienter med metastatisk eller avansert lungehinnekreft som har fått kjemoterapi etterfulgt av Opdivo (nivolumab), viser at behandlingen gir vedvarende sykdomskontroll hos flesteparten av pasientene. Hver fjerde pasient får objektiv respons.

Les mer …