Xospata med viss merverdi mot FLT3-mutert AML

Bruk av Xospata (gilteritenib) ved residiverende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) med FLT3-mutasjon gir en viss merverdi i forhold til kjemoterapi, konkluderer det danske Legemiddelverket i vurderingsrapporten som skal danne grunnlaget for en endelig anbefaling av legemiddelet.

Les mer …

  • 1
  • 2