Skip to main content

MONARCH-3 skuffer: Endelige overlevelsesdata er ikke signifikante

SABCS: Den endelige samlede overlevelsesgevinst er ikke signifikant for førstelinjebehandling med Verzenios (abemaciclib) pluss en aromatasehemmer ved HR-positiv, HER2-negativ avansert brystkreft. PFS (progresjonsfri overlevelse) er imidlertid fortsatt signifikant forskjellig.

Dette viser resultatene fra fase III-studiet MONARCH 3, som ble presentert på den amerikanske brystkreftkongressen SABCS 2023 (abstract #GS1-12).

Selv om forskjellen i samlet overlevelse mellom de to behandlingsarmene ikke er signifikant forskjellig etter åtte års oppfølging, så er det fortsatt en klinisk betydelig numerisk forskjell, og så er PFS fortsatt positiv, sa Matthew P. Goetz, professor ved Department of Oncology ved Mayo Clinic, under presentasjonen.

Matthew P. Goetz

"Med denne klinisk meningsfulle, men ikke-signifikante, forbedringen i median OS (samlet overlevelse) og den vedvarende forbedringen i PFS, understøtter denne endelige analysen av MONARCH 3 fortsatt bruken av abemaciclib i kombinasjon med en NSAI (ikke-steroidal aromatasehemmer) i førstelinje."

MONARCH 3 er et fase 3, randomisert, dobbeltblindet studie som evaluerte tilføyelsen av abemaciclib til en ikke-steroidal aromatasehemmer (NSAI) som førstelinjebehandling hos postmenopausale kvinner med HR+, HER2- avansert brystkreft.

Tidligere analyser hadde vist at tilføyelsen av abemaciclib signifikant forbedret progressionsfri overlevelse (PFS) (hazard ratio (HR), 0.540; 95% konfidensintervall (CI), 0.418–0.698; p=0.000002) med en numerisk fordelaktig, ikke-signifikant forbedring i samlet overlevelse (OS).

I denne siste analysen, med 8,1 års oppfølging, var median OS 66,8 måneder i abemaciclib + NSAI-gruppen og 53,7 måneder i NSAI alene-gruppen (HR, 0.804; 95% CI, 0.637–1.015; p=0.0664).

Oppdaterte PFS-resultater fortsetter å vise en robust fordel, med 23,3 prosent av pasientene i abemaciclib + NSAI-gruppen som forble progresjonsfrie etter 6 år, sammenlignet med 4,3 prosent av pasientene i NSAI alene-gruppen.

 

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.